X
Annons
X

Larsson läser

Janerik Larsson

Janerik Larsson

Den danska nyhetsbyrån Ritzau vet idag berätta om det danska tidigare (och sannolikt kommande) regeringspartiet Venstres nya invandringspolitik. I det utkast till program som redovisas heter det bl a att man bör vara beredd att agera på tvärs med internationella konventioner.

Hovedelementerne i Venstres forslag:

* Der skal indføres en ”særlig privilegeret og ubesværet” adgang for personer fra lande, der kulturelt og økonomisk minder om Danmark.

Det ska införas en särskild möjlighet för människor med ”särskilt privilegierad och okomplicerad” från länder som kulturellt och ekonomiskt påminner om Danmark att invandra.

* Omvendt skal kravene strammes for udlændinge, der ikke er ”umiddelbart integrationsegnede”.

Omvänt ska kraven bli tuffare för utlänningar som inte omedelbart är ”integrationsanpassade”.

* Antallet af arbejdstilladelser skal følge konjunkturerne. For eksempel kan antallet øges i tider med lav ledighed.

Antalet arbetstillstånd ska följa konjunkturen. Vid låg arbetslöshet kan antalet tillstånd öka.

* Håndtering af udlændingesager skal være mere effektiv. En normal asylsag skal være afsluttet efter tre måneder.

Hanteringen ska påskyndas så att normala ärenden avslutas inom tre månader.

* Afviste asylsøgere skal udsendes senest syv dage efter udrejsefristens udløb.

Avvisade asylsökande ska förpassas inom sju dagar,

* Ordning med, at asylansøgere kan bo og arbejde uden for asylcentre, skal nedlægges.

Möjligheten för asylsökande att bo och arbeta utanför asylcentra ska upphöra.

* Reglerne for familiesammenføring skal ændres. Kravene til personer, der har ringe forudsætninger for at blive integreret, skal strammes, men lempes for personer, der problemfrit kan tilpasse sig det danske samfund.

Reglerna för familjeåterförening ska skärpas. Kraven på personer som har små möjligheter att integreras ska skärpas men förenklas för dem som problemfritt kan anpassa sig till det danska samhället.

* Regler for at opnå statsborgerskab skal ændres. Blandt andet skal udlændinge have været selvforsørgende i fire et halvt ud af de sidste fem år mod i dag to et halvt år.

Reglerna för medborgarskap ska ändras. Utlänningar ska ha varit självförsörjande i fyra och ett halvt år av de senaste fem åren mot dagens två och ett halvt år.

* Udlændingenævnet, der blev oprettet i 2012, skal nedlægges.

Utlänningsnämnden som skapades 2012 ska läggas ner.

* Gebyrer for at søge om familiesammenføring skal genindføres.

Avgift för att ansöka om familjeåterförening ska återinföras.

Kilde: ”Et åbent Danmark – for dem der kan og vil!” – oplæg til ny indvandringspolitik fra Venstre

Som jag tidigare påpekat ska detta sannolikt ses som en förberedelse för nästa folketingsval och det politiska läge som kan väntas då. Sannolikheten att Dansk Folkeparti kommer att ingå i en ny Venstreledd regering har ökat.

Om gästbloggen

Janerik Larsson är gästbloggare hos SvD Ledare. Han är skribent, författare och journalist, verksam i Stiftelsen Fritt Näringsliv och pr-byrån Prime. Bloggar om svensk politik och har en internationell utblick mot främst brittiska och amerikanska medier.
Åsikter är hans egna.