Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

En kung som ofta dyker upp i de frågor som möter mig är mannen bakom Versailles och 1600-talets franska stormakt, Ludvig XIV. Vad är sant och vad är falskt om denne fransmännens mest berömde monark? Yttrade han orden ”Staten, det är jag”? Kallades han verkligen Solkungen? Har han världsrekord i antal kungliga ämbetsår? Stämmer det att en amerikansk delstat är uppkallad efter honom? Är hans ätt fortfarande kungahus någonstans?

Ett blogginlägg om Ludvig XIV – hans regering, hans hälsoproblem, hans älskarinnor, hans krig, hans byggnadsprojekt, hans finansministrar, etcetera – kan i princip bli hur långt som helst, varför jag skär kraftigt i faktamängden och nöjer mig med några korta, förhoppningsvis klargörande, svar på ovanstående frågor:

Nej, han kan inte beläggas ha yttrat orden ”Staten, det är jag” (L’État, c’est moi). Ludvig XIV skulle mycket väl ha kunnat göra det, eftersom han var en ledande talesman för absolutismens ideologi, men det är och förblir ett obevisat påstående.

Ja, han kallades Solkungen (le Roi Soleil). Ludvig vill framställa sig som solen i människornas och kungarnas värld och klädde gärna ut sig till sol på maskerader. (Han har, i parentes sagt, också kallats Ludvig den store, Louis le Grand).

Nja, han satt på tronen i hela 72 år, från 1643 till 1715, vilket är ett svårslaget europeiskt rekord. Men det är inte världsrekord. Kung Sobhuza II av Swaziland tillträdde 1899 och dog 1982 (efter en nominell ämbetstid på 82 år, vilket kan betraktas som världsrekord, åtminstone i modern tid; det finns svårkontrollerade uppgifter om längre regeringstider i det gamla Korea och Egypten), men till saken hör att hans egentliga regering inleddes först 1921. Ludvig XIV började regera 1661. Nämnas bör att den nuvarande kungen av Thailand (som tillträdde 1946) också kan komma att få en längre regeringstid än Ludvig om han lever några år till.

Ja, delstaten Louisiana är uppkallad efter Ludvig XIV. Området vid Mississippis delta fick namnet Louisiane 1682, samma år som Ludvig flyttade det franska hovet till Versailles.

Ja, Ludvig XIV:s kungliga familj, huset Bourbon, är idag regerande kungahus i Spanien, mycket tack vare Ludvigs eget agerande. År 1700 fick han sonsonen Filip utsedd till spansk kung, ett troninnehav som säkrades genom Frankrikes deltagande i spanska tronföljdskriget. Spaniens nuvarande kung Juan Carlos är ättling till Ludvig XIV.