Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

En frågeställare undrar, apropå mitt konstaterande att Skåne varit ett kungarike, om även Värend (det vill säga det gamla land som ungefär motsvarar östra och mellersta delen av nuvarande Kronobergs län samt en del av västra Kalmar län) haft egna kungar. Det ryktas att man till och med hade kvinnlig tronföljd…

Men nej, detta är blott en skröna. Vi vet till och med vem som hittade på den. Hans namn var Peter Rudbeck (d. 1710), patron på Huseby (strax söder om Växjö) och brorson till den mer kände Olof Rudbeck i Uppsala. År 1691 skrev han ihop en synnerligen fantasifull historia, enligt vilken mängder av världshistoriska händelser hade utspelat sig i södra Småland. Troja låg exempelvis i Värend (orten motsvaras enligt Rudbeck av byn Tröjemåla). Till Rudbecks övriga stolligheter hörde tron att ordet Småland härstammade från Odens ättling Smalener, som var född i området och under sina krigståg även grundade Smolensk i Ryssland, som är namngiven efter honom. Den småländska byn Hunna minner, enligt Rudbeck, om ett slag som Attilas hunner var inblandade i. Och så vidare, och så vidare.

Störst lycka hade Rudbecks hopkok om Blända, en småländsk amason som skall ha samlat kvinnorna till lika segerrikt som listigt motstånd när elaka danskar anföll landet i tron att det var försvarslöst eftersom männen befann sig utomlands. Belöningen uteblev inte: Värends kvinnor fick ett flertal privilegier av (den påhittade) kung Alle i Allatorp. De fick lika arvsrätt med männen, rätt att bära ett särskilt skärp och rätt att fara till bröllop till trummors musik.

Men allt detta är alltså, tyvärr, lögn. Det har säkert funnits stormäktiga hövdingar i Värend, men ingen har bevisligen burit titeln kung. Väl att märka säger detta inte att det aldrig har funnits kungar över Värend och virdarna – endast att ingen kan beläggas i källorna.