Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

Fram till Gustaf VI Adolfs död ingick titeln ”Vendes konung” i den svenska kungatiteln. Ordet ”Vendes” förekommer också i andra äldre benämningar, till exempel ”Vendes artilleriregemente”. Men vad betyder ordet?

Termen kan spåras tillbaka till ca 1540, då Gustav Vasa började använda den i sin kungatitulatur. Skälet är inte helt klarlagt, men med all sannolikhet var det en markering gentemot danskarna. Den danske kungen Kristian III, som Gustav i övrigt hade goda relationer med, kallade sig, till Gustavs förtret, ”Goters konge”, vilket allmänt tolkades som att han var kung över gotlänningarna. Det var han förvisso också, men i Sverige tolkades det likväl som ett grovt övertramp. Gotland borde rätteligen tillhöra Sverige och ordet ”goter” påminde misstänkt om ”götar” – och de lydde inte under kung Kristian. Alltså upptog Gustav den danska titeln ”Vendes Konge” för att ge igen. Venderna identifierades – helt felaktigt – som vandaler, vilka enligt dåtida uppfattning hade besegrats av goterna (som tolkades som svenskarnas anfäder) under folkvandringstiden. Alltså borde Gustav Vasa ha rätt att utöva kungamakt även över detta folk.

I själva verket hade venderna inget med vandalerna att göra. ”Vender” var en medeltida samlingsterm på slaviska folk i nuvarande Tyskland och Polen, vilka kristnats på 1100-talet och sedermera i stor utsträckning germaniserats. Eftersom de danska 1100-talskungarna hade erövrat en stor del av vendernas land var det inte märkligt att titeln sedan länge ingick i den danska kungliga titulaturen. På 1100-talet hade den latinska titeln lytt Rex Slavorum (”Slavernas kung”), men den hade successivt omvandlats till Rex Vandalorum (”Vandalernas kung”/”Vendes kung”).

Dylika fakta bekymrade inte de svenska kungarna, som behöll titeln i hundratals år. Formellt kallade sig de svenska kungarna ”Sveriges, Götes och Vendes konung” (lat. Rex Sueorum, Gothorum et Vandalorum”) ända till 1973, då Carl XVI Gustaf uppsteg tronen och antog titeln ”Sveriges konung”.