Annons

Kulturchefsbloggen

Martin Jönsson

Martin Jönsson

LEVESONRAPPORTEN Inför ett enormt pressuppbåd på QEII Conference Center presenterade i eftermiddags Lord Justice Brian Leveson resultatet av den 16 månader långa granskning han lett av kulturen, arbetsmetoderna och etiken i den brittiska pressen.(Lyssna på hans sammanfattning här). Hans huvudförslag: att en ny lag ska införas för att övervaka hur pressens självreglering fungerar.

Uppdaterad

”There must be change”. Det var den mening Lord Justice Leveson betonade starkast i inledningen av sitt anförande. Han konstaterade att detta var sjunde gången på 70 år som det genomförts stora granskningar av den brittiska pressen. ”Vi har haft väckarklockor förr. Nu måste det bli förändring. Ingen kan tycka att det vore meningslöst att genomföra en åttonde granskning.”

Den rapport han publicerade i dag är på drygt 2000 sidor. De olika delarna av den kan läsas här:
Volym 1
Volym 2
Volym 3
Volym 4

Det finns en 56-sidig sammanfattning, som bland annat fastslår följande.

* Den nuvarande systemet för självreglering, via Press Complaints Commission, PCC, är misslyckat och måste ersättas ev ett nytt, oberoende organ för självreglering av pressen – ett system som fungerar för både medierna och för allmänheten. Oberoendet måste vara riktat både mot medieföretagen och mot politiker. Inga aktiva politiker eller redaktörer kan ingå i detta organ. Ledamöter i det nya organet måste utses med en öppen och rättvis process.
* Det nya organet ska ha tillräckligt med resurser för att kunna genomföra egna undersökningar och ska också kunna utdöma kännbara böter, på upp till en miljon pund, men också ha en funktion som skiljenämnd, för att snabbt kunna nå förlikningar mellan tidningar och de som anser sig illa behandlade av dem.
* Det självreglerande organet ska regleras via lagstiftning, som är fallet med Ofcom, som i dag övervakar radio och TV i Storbritannien. Ofcom ska alltså inte hantera pressgranskningen själv, utan fungera som en garant för en fungerande självreglering. De ska också kunna vidta åtgärder mot tidningar som inte ansluter sig. Det ska alltså inte längre kunna vara frivilligt att vara med.
* I lagstiftningen ska klargöra att regeringen ansvarar för att upprätthålla och skydda pressfriheten.

Tidningsföretagen har in i det sista försökt få Leveson att acceptera att det inte skulle behövas en lagstiftning, utan att den nuvarande Press Complaints Commission, skulle kunna fungera självständigt, om tidningsföretagen via kontrakt förband sig att delta – och det nya organet skulle få möjlighet att döma ut bötesbelopp.
Leveson slog dock fast att han inte anser att det räcker. Han dömde istället ut det förslaget som ”totalt ogenomförbart”, framför allt därför att oberoendet skulle saknas och därmed trovärdigheten. Tidningsbranschens track record är helt enkelt för dåligt, vilket gör att han inte kan lita på att det skulle fungera utan en lagstiftning.

I sammanfattning riktar Leveson skoningslös kritik mot både medier och politiker. Han slog fast att många tidningar agerat som om den uppförandekod som PCC upprättat helt enkelt inte existerat. ”Det har resulterat i stort lidande för enskilda och i flera fall lett till att människor fått sina liv förstörda och sina rättigheter trampade på”. Han använder särskilt ordet ”press havoc”, som närmaste kan översättas med ödeläggelse, eller förstörelse.

Relationen mellan politiker
och medier har enligt Leveson varit alldeles för intima de senaste 35 åren, konstaterade han – och föreslår ökad transparens från politikernas sida om deras kontakter med medier.
Kritik riktades, förstås, särskilt mot Rupert Murdoch, vars News of the World orsakade hela förhöret. Lord Justice Leveson sade att ” i de flesta ansvarstagande företag skulle ledningen bli oerhört upprörd om deras anställda agerade på det sätt vi sett på News of the World. Så var det inte i det här fallet”.

(Mer kommer inom kort)