Annons

Kulturchefsbloggen

Martin Jönsson

Martin Jönsson

MEDIEREGLERING Efter 16 månaders utredning och förhör är det dags att få veta vilka slutsatser Lord Justice Brian Leveson har dragit, när det gäller mediernas reglering, pressfrihet och den personliga integriteten. Det är inte någon slutpunkt på det som började som en avlyssningsskandal kring News of the World, men det är ett av de avgörande delmomenten.

För ett par timmar sedan levererades de första sex exemplaren av Lord Justice Levesons rapport med förslag på ny reglering av medierna till 10 Downing Street. Ett exemplar ska gå till Liberaldemokraternas ledare Nick Clegg, de övriga fem ska stanna hos premiärminister David Cameron. Och så får vi se hur mycket som läcker ut till medierna, innan rapporten officiellt ska presenteras klockan 14.30 på torsdagen.
Trycket inför rapporten är monumentalt, i medierna. Den blev också ett av ämnena i dagens premiärminister-utfrågning i underhuset, även om man av förklarliga skäl inte gick in på några detaljer.

Förhören – en brittisk specialitet, som en kombination av en utredning och ett KU-förhör, men hanterat av jurister istället för poltitiker – initierades i juli 2011 av David Cameron och började arbeta i september samma år. De offentliga utfrågningarna inleddes 21 november i fjol, med namn som Hugh Grant, Sienna Miller och JK Rowling, som alla kände sig förföljda och illa behandlade av medierna.
I dag för exakt ett år sedan utfrågades en tidigare redaktör på News of the World, Paul McMullen. Han slog tillbaka mot kändisvittnena och hävdade att de alla var hycklare – och att det bara var de som hade något att dölja som inte tålde mediernas granskning. ”Privatliv är bara för pedofiler”, mässade han – och gjorde knappast mediernas position starkare.

Leveson har haft fyra uppdrag. Han skulle granska hur pressens agerade påverkade enskilda personer, hur relationen var mellan press och polis samt mellan press och politiker,. Slutligen skulle han komma fram till ett förslag på en bättre reglering – eller själv-reglering -av medierna, som kan ersätta dagens system med det tandlösa, frivilliga och hårt kritiserade Press Complaints Commmission, PCC.

Under det dryga år som Leveson och hans jurister arbetat med förhöret har det avslöjats nya, hisnande detaljer om oetiska arbetsmetoder inom pressen, men också om de väldigt nära relationerna mellan premiärministern och Murdochimperiets högsta chefer – och om utbredd korruption inom polisen. Vi har kunnat följa hur såväl mediechefer som politiker drabbats av akuta minnesförluster och inte velat kännas vid vare sig etablerade rutiner eller samtal och överenskommelser. Skandalen, som tog sitt avstamp i News of the Worlds avlyssning av mobilsvar hos tusentals personer, har stänkt på många och dominerat debatten i Storbritannien totalt.
Men när rapporten nu slutligen läggs fram kommer fokus att återgå till det som var huvudfrågan: hur ska regleringen av medierna se ut?

Den gamla, självreglerande
vakthunden PCC (Press Complaints Commission) är redan utdömd och i princip avvecklad. Nye PCC-basen Lord David Hunt säger sig stå redo att starta en ny form av självreglerande organ, med skarpare huggtänder, i form av höga bötesbelopp vid överträdelser. Han har dock inte alla utgivare med sig: det finns alternativa förslag om ett granskande organ som är fristående från både stat och medieföretag. Och så finns ”hotet” om en lagstiftande reglering, i likhet med den som gäller för bl a BBC. Detta avvisar lord Hunt helt: i ett tal inför en utgivareförening i söndags hävdade han att det vore ”fel att straffa en hel bransch för lagbrott i enskilda företag”.
Hos allmänheten finns det dock stöd för någon form av tvingande reglering, men politiskt är splittringen stor. I går publicerade 80 parlamentsledamöter ett debattinlägg där de motsate sig all form av statloig reglering. Störst är motståndet inom Tories, medan Cleggs Liberaldemokrater sagt att de inte tänker bestämma sig innan de läst hela rapporten.
En sak är alla dock eniga om: det går inte att undvika åtgärder. Ingen skulle acceptera ett status quo.