Annons

Kulturbloggen

Anders Q Björkman

Anders Q Björkman

Regeringen har i och för sig satsat särskilda pengar på Skapande skola (150 miljoner kronor under 2011), men frågan är om kulturen har en självklar plats i skolan eller om den är ett undantag i svenskt utbildningsväsen. Madeleine Hjort, som nyss gett ut boken Konstens betydelse, anser att det är det senare som gäller. ”Det är ofrånkomligt att Skapande skola ger intrycket av särbehandling av kultur”, skriver hon i boken. Hur skulle det se ut om det exempelvis var matematik som inte var ett självklart inslag i skolan, utan något som i stället utövades i särskilda projekt, finansierade utifrån av ett departement?

Hårda fakta visar hur som helst att kulturen har en låg status i den svenska skolan. Under nio års skolgång har svenska grundskoleelever sammanlagt 230 timmar musik och 230 timmar bild. Bara hemkunskap (118 timmar) ligger sämre till vad det gäller antalet timmar som garanteras i läroplanen för grundskolan. Elevens val (382 timmar) är till exempel mer prioriterat.

Allra mest tid lägger grundskolans elever på svenska, 1 490 timmar. Förhoppningsvis ingår ändå en del kultur i form av litteratur i detta ämne.

Kategorier