Många höga hus på Roslagstull

Arkitektfirman Utopia, som bland annat föreslår ett strykjärnsformat glashus dubbelt så högt som stenstaden vid Birger Jarlsgatans ände, publicerar nu sina visioner för Roslagstull. Det sker sedan politikerna i Exploateringsnämnden i torsdags beslöt att ta fram ett program som ska leda till nya detaljplaner för 800 bostäder och publika byggnader längs Valhallavägen mellan Roslagstull och KTH.
I nämnden invände Socialdemokraterna mot att byggherrar tilldelas mark innan staden har fått göra en egen planering.
– Det är fel ordning. En stadsplanering borde börja med stadens visioner innan byggherrarna ges några löften, säger Maria Östberg Svanelind (S) som är vice ordförande i Exploateringsnämnden.
Den protesten fick dock inget gehör ens hos Miljöpartiet. Som väntat beslutades enligt stadshusalliansens förslag att mark längs Valhallavägen för 300 bostäder och deras gemensamma ytor ska reserveras till byggkonsortiet Stockholmsbyggmästarna som Utopia arbetar för.
– Fördelen med att ge tidiga markreservationer är att vi binder upp och sporrar byggherrarna. Jag fattar det som att Utopia och Stockholmsbyggmästarna nu får ett visst inflytande över det vidare programarbetet. Nu börjar planeringen för att göra plats för så många byggnader som möjligt på marken, kommenterar Daniel Forslund, ledamot för Folkpartiet i Exploateringsnämnden.
Det är alltså en hård exploatering av Roslagstull som kan stå för dörren när Norra länken öppnar 2015.  Det dröjer dock till senhösten innan politikerna får se hur mycket av Utopias kommersiella förslag som kommer att prägla även den kommunala stadsplaneringen.
Klart är att Utopias vd Emma Jonsteg gärna ser fler, snabbare och djärvare exploateringar i Stockholms stad. En av hennes teser är att bostadsprojekt inte i första hand ska bedömas utifrån ”hur pass obemärkta de lyckas smälta in i omgivningen”. I en debattartikel i DN beklagade hon nyligen att så många ser Stockholms skönhet som fulländad, och efterlyste arkitektur som märks. Utöver höghuset Roslagsport, som kan hamna cirka tio meter från den hälften så höga stenstaden, har Utopia ritat ett spektakulärt höghus i vägskälet Regeringsgatan/Birger Jarlsgatan. Det projektet stoppades dock.

Visa kommentarer (31 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Pingback: Amazon Headphones

 • Anonym

  Stockholms skönhet är inte ”fulländad”, den är ”bevarad” så när som på några politiska rävspel spelade under täcket. Just nu håller en märklig utveckling på att se dagens ljus. Först en klädsam läcka i media med säljande bild. Sedan skönhetrådets utlåtande bredvid mun ”Vi får inte uttala oss innan exploateringskontoret sagt sitt ,men av en tillfällighet råkade vi se förslaget och det ser spännande ut”.  Några förföriska benämningar om italienska bergsbyar och skyskrapa nämns. Därefter Finansborgarrådet framhåller sin ovisshet(deniability). Säkerligen löften avgivits bakom lyckta dörrar om markutväxlingar då Stockholmsbyggmästarna kostar inte på sig en förprojektering annars. Ledamot för Folkpartiet i Exploateringsnämnden säger :”Fördelen med att ge tidiga markreservationer är att vi binder upp och sporrar byggherrarna”. Fast verkligheten är helt den motsatta. Ordföranden i Exploateringsnämnden känner sig överkörd.
  Jag vet inte vilken roll YIMBY spelar i sammanhanget utom nyttiga id…hmmm..medborgare. 
  Stockholm ska utvecklas det är vi överens om, men kanske med fairplay ?

  • Anonym

   Jag tror inte att höga vederbörande kommer att ta hänsyn till sina egna kärnväljare i brådrasket.
   Förmodligen behövs att handlingskraftigt folk publicerar personundersökningar på olika nämndledamöter  så att väljare och skattebetalare verkligen får se vilka element det  är som vanställer vår omtyckta gamla europeiska kulturstad. 
    Nu arbetar man nästan         a n o n y m t       för högtryck bakom våra ryggar medan vi sköter våra tjänster.
   En förlorad stad går inte att få igen.
   Tänk åtminstone på att många bor  här i innerstaden , ibland med barn och gamla föräldrar, hitresta landsortsbor, kommande generationer och all världens turister..
   Kort och gott, jaga dessa obstinata gökar  tills de ger upp sina vulgära attentatsförsök, helt onödig  förtätning av staden mellan tullarna
   medförande otrivsamhet ännu fler privatbilar.

   • Herbert, Tingesten

     Mod: Det här inlägget av ”Innerstadsbon” innehåller förnedrande tillmälen och även förtäckta hot mot stadens politiker och tjänstemän. Det bör därför tas bort. Knappen ”Anmäl” verkar saknas idag.

 • Herbert, Tingesten

  Utmärkt att man tar tillvara allt utrymme som frigörs när Norra Länken står klar och Roslagsvägen/Valhallavägens trafik halveras. Parkeringen där husen ska byggas blir obehövlig när man kan införa gatuparkering på det som idag är en trafikled. Bra också att stadsbyggnadskonservativa som ”innerstadsbon” och ”ars_gratia_artis” får uppleva lite förändringar i en stad som annars sett ungefär likadan ut i närmare 50 år. Formalin tenderar att döda allt man lägger in i det, och de flesta är nog eniga om att Stockholm ska vara en levande stad.

  • Anonym

   Herbert min vän, happy trigger, läs om mitt inlägg och läs det rätt innan du tar till den där ”stadbyggnadskonservativa” stämpeln. Och du, läs långsamt min sista mening tills den sjunker in.

   Jag är den siste som vill ha en musealt bevarad stad. Städer är levande organismer och utvecklas som sådana. Men….(läs långsamt igen) det ska gå till på ett demokratiskt schysst sätt.

   • Herbert, Tingesten

    Hur menar du att man gått ifrån de demokratiska rutinerna då? Först brukar det komma ett förslag, och därefter brukar det gå igenom den gängse processen med samråd, utställning, överklaganden osv. Det här projektet befinner sig just nu i förslagsfasen vad jag förstår. Exakt hur tänker du dig att folkviljan ska komma till uttryck på det här tidiga stadiet, ska alla rita sina egna förslag och skicka in?

    • Anonym

     Det finns en demokratiskt ordnad process, dvs Stockholms Stad genomför sina utredningar gällande visioner, behov,  Exploateringsnämnden tar fram program om hur många bostäder, kontor som behövs, trafiklösningar, parkeringsbehov, infrastruktur mm. Sedan kommer nya detaljplaner att skapas. Därefter
     när den politiska sammansättningen har sagt sitt, kan man gå vidare med olika anbudsförfaranden, eller om man vill utlyser man någon arkitekttävling. Först då fattar man beslut om det vinnande bidraget eller offerten.
     Alltså, man går inte först till en byggare och köpslår om markutbyte och olika incitament bakom dörrar och byggaren anlitar en arkitekt som gladeligen satsar på ett prestigeprojekt. Saker och ting planeras bakom ryggen på övriga nämnden som blir tagna på sängen och hastigt sätter igång programarbetet för att komma ikapp under ordförandes protest.
     Herbert min vän, din namne skulle ha tyckt att det hela luktar konstigt om inte mögel, mygel.
     Nu har jag förklarat mitt inlägg och jag råder dig att läsa om artikeln ovan.
     Var vänlig och ta tillbaka det ”konservativa” epitetet som du gav mig. Min åratals utbildning i stadsplanering förtjänar inte det.

    • Anonym

     Mitt utförliga svar blev bortcensurerad men allt jag skrev om står i artikeln ovan samt i en tidigare artikel av samme skribent (2012-05-20). Läs ordentligt om turerna.

     • Herbert, Tingesten

      Svar ovan. 

   • Anonym

    Vi ser här hur rädda YIMBY., med alias Herbert Tingesten uppenbarligen är. Såväl ditt som mitt inlägg som motsvarar stadsbefolkningens uppfattningar i stort har anmälts
     De ljusskygga elementens sätt att resonera.

    • Herbert, Tingesten

     Tusenaliasmannen känns som vanligt igen på sin benägenhet att projicera sina egna konservativa åsikter på hela befolkningen, sin låga debattstil och sin oförmåga att hålla sig till ämnet.

  • Anonym

   Samma korkade politik som alltid, Sthlms trafik är för stor för de gator som finns, man tillför ny kapacitet så skyndar man sig att ta bort annan kapacitet så att köproblematiken i princip blir densamma.
   Samma lika i Södra länken, där försvann Årstalänken till stora delar och Södra länken tillförde inte alls det tillskott som det hade blivit med en bibehållen förbindelse över jord.

   • http://www.facebook.com/Vectoor Victor Johansson

    Stockholm behöver inte mer trafik. Frigör kapacitet i ett område och inom några år så är det fyllt med ny trafik vilket skapar mer köer runtom. Bättre att lägga genomfartstrafiken under mark och sedan fokusera på att öka kollektivtrafikens kapacitet.

 • Herbert, Tingesten

  ars_gratia_artis: Den vanliga gången numera är väl att någon föreslår ett projekt och först därefter görs en detaljplan? Någon övergripande planering utöver översiktsplanerna görs väl knappast längre, åtminstone inte i projekt som är mindre än hela stadsdelar.

  Det är också värt att notera att det här förslaget är helt enligt den gällande ÖP:ns riktlinjer med sitt höga markutnyttjande och överbryggande av barriärer med nya promenadvänliga gator.

  Och det var väl mest det nu borttagna inlägget av ”innerstadsbo” som förtjänade omdömet ”stadsbyggnadskonservativt”, jag medger att ditt kanske fick åka med av bara farten. Bortsett från att du anser att det här projektet är mer ”odemokratiskt” än t ex det näraliggande bygget vid Engelbrektsskolan, har du några invändningar mot det?

  • Anonym

   Hej Herbert, lite mer läsning för dig : PBL (Plan och Bygglagen) :
   Kravet på detaljplan gäller för ett nytt byggnadsverk som är:
   en byggnad som medför betydande inverkan på omgivningenen byggnad som uppförs där det råder stor efterfrågan på marken anläggning som kräver bygglov och kan medföra betydande inverkan på omgivningenen anläggning som kräver bygglov som uppförs där det råder stor efterfrågan på mark.
   Vidare, titta på Detaljplaneprocessen om normalt förfarande steg för steg.
   I övrigt tycker jag att YIMBY och NIMBY är två sammanslutningar som bygger sitt existensberättigande på varandra. Omoget, konservativt likförbannat för båda. YIMBY : bygg för byggandets skull.  NIMBY: säg nej till allt.
   När jag talar ur skägget tas mina inlägg bort. Vaddå för ursäkt? Att jag inte håller med dig? Det var det värsta…

   • Herbert, Tingesten

    ars_gratia_artis:  Du undvek frågorna och valde att bemöta påståenden som aldrig gjorts. Detaljplaner ska alltid upprättas, men de behöver inte alls upprättas *innan* förslaget presenteras som du hävdar.

    Och NIMBY är inte någon ”sammanslutning” utan helt enkelt en benämning på dem som inte vill se någon ny bebyggelse i sitt eget område (akronymen står för Not In My Back Yard). Nätverket YIMBY har valt sitt namn som en slags parafras, det  står för ”Yes In My Back Yard”). Så nu vet du det.

    Slutligen så får jag nog ta tillbaka min tidigare ursäkt till dig eftersom du nu fortsätter antyda att man måste vara köpt eller lurad av byggbolagen om man har en stadsbyggnadspositiv inställning. Och att ”bygga för byggandets skull” (låter som din pseudonym) är inte möjligt i en stad med ett så stort bostadsunderskott som Stockholm.

    Du säger att du inte är stadsbyggnadskonservativ, men hur är det nu, är du emot det här projektet på något annat än formaliagrunder och i så fall vilka? Är det fel att bygga bostäder på en överflödig parkering?

    • Anonym

     Herbert : Som jag sa tidigare, så snart jag kommer med klargöranden tar moderatorn bort mina inlägg.
     Två av mina tidigare inlägg togs bort trots att de inte innehöll förolämpningar, förtal eller respektlöshet mot någon. Och då kommer du med opportunistiska anklagelser om att jag undviker frågorna. Sen fortsätter du med retoriska dimridåer om min pseudonym, om att jag inte visste vad NIMBY, YIMBY står för.

     Jag skiter i det här projektet i sig. Varje stad får den utveckling den förtjänar. Min åsikt är att Stockholm förtjänar bättre utveckling än hastverk som gynnar privata intressen i första hand.
     Detta börjar bli en Kafka situation när jag inte får tillfälle att utveckla mina påståenden medan du hugger till med det ena efter det andra.
     Jag orkar inte engagera mig mer i denna fråga, lycka till med dina ambitioner om Stockholm. Jag har en känsla av att du gillar att få sista ordet. Varsågod, jag är klar med det, och denna tidning som släper fram
     vilka vidriga åsikter som helst (menar absolut inte dina) och censurerar andra opassande för policyn.
     Hoppas du läser detta innan också det tas bort.

 • Herbert, Tingesten

  (dubbelpost)

 • Herbert, Tingesten

  A_G_A: Jag har läst ditt borttagna inlägg och det innehöll inga svar på
  frågorna, lika lite som ditt senaste. Men vi kommer väl inte längre.

 • Herbert, Tingesten

  Morksuggan: Nu var ju hela idén med Södra Länken att flytta genomfartstrafiken under jord. Lokaltrafiken i glesa Årsta är helt obetydlig och behöver ingen fyrfilig motorväg. När Valhallavägen inte längre behöver svälja trafiken från Lidingö och Värtahamnen så kan man sannolkt tillåta kantparkering både på den och Roslagsvägen och då är det fritt fram att bebygga den stora parkeringen.

 • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

  Utopia har planerat ett ganska öde och outnyttjat område i Stockholm, så att det tillförs liv och bostäder. Även om jag har invändningar mot detaljer i förslaget, så är det på det stora hela välplanerat och dynamiskt. Återstår dock att se hur de enskilda husen kommer att se ut. Jag hoppas och tror att Utopia kommer att klara att rita hus som individer, och INTE, som är alltför vanligt i Stockholm, göra ett helt område i samma stil och samma höjd. När det gäller höga hus, så är det väldigt få i Utopias förslag, snarare önskar jag att de gott kunde ta ut de höjdskillnader som finns i förslaget ytterliggare. När det gäller ”Forum Academica” huset så är det alldeles för lågt, för att utgöra en bra fokalpunkt och riktmärke.. dubbla höjden tack.

 • Pingback: Nyheter bostäder italien #1 | Nyheter bostäder utomlands

 • Victor_A

  Att kannibalism förekommit nämndes (diskret) i pressen redan på 70- och 80-talen men förnekades eller tegs ihjäl av vänstern. Det lär också har förekommit under Kulturrevolutionen, om än i betydligt mindre omfattning.

 • Mentat57

  Ändå sjunger inga trubadurer klagovisor om ”sådan är socialismen….”!

  Ett skäl är väl att detta inte var känt på den tiden men både kultur och media har länge varit hårt vänsterdominerat. Hur någon fortfarande kan vara kommunist är en gåta.

 • http://neotimeless.blogspot.se/ NEO Timeless

  Tack för en bra artikel, spenderar en hel del i den virtuella världen av Second Life :)

 • Testpiloten

  Eller så är det på det viset att spel är problematiskt för vissa människor, medan andra inte drabbas negativt utan mest har trevligt med sitt spelande. Åldern spelar väl rimligtvis roll; en trettiofemårig småbarnsförälder som spelar fyra timmar om dagen har kanske problem, medan fyra timmar är oproblematiskt för vissa fjortonåringar.

  Precis som med alkohol, mat, godis, och annat. Fast när det gäller spel kan man ju undra… Man borde bli rätt fet av att sitta still mycket? Under perioder när jag spelat mycket så har jag oftast slarvat med träningen, och en del skräpmat har nog slunkit ner också. Undersöker forskarna deltagarnas vikt?

  • Natanoj

   Man blir fet utav att ta in mer energi än den man förbrukar, har inget med att sitta still med. Det är ens egna/föräldrarnas ansvar att se till. Det finns väldigt många spinkiga människor som är datornördar för att de inte behöver äta mycket alls när de sitter stilla så mycket.

   • Testpiloten

    Enig med dig, men stillasittande är ju en mindre energikrävande aktivitet än mycket annat. Vi har ju exempelvis en så kallad fetmaepidemi på gång.

    Problemet är väl att vi tenderar att hissa eller dissa saker rätt okritiskt; det är exempelvis inget fel med dataspel i sig, men spelar du på ett sådant sätt att det drabbat dig negativt bör du fundera över dina prioriteringar.

    • Natanoj

     Självfallet.

 • Victor_A

  Man kan ju undra hur det var under röda khmererna på 70-talet och hur det är i Nordkorea nu?

Är det kapitalismens
fel att vi sover mindre?

Tröttsamma självhjälpstips för sömniga.

Christer Fuglesang, ordförande på Tekniska museet. Webb-tv

Så blir Fuglesangs utställning

TV

Så blir Fuglesangs utställning på Tekniska museet i höst.

”Största satsningen på 100 år”

Snart öppnar Megamind på Tekniska.

”Jag kollar gylfen 50 gånger”

Profilen

Zelmerlöws finalnerver.

De tar bordshockey
på blodigt allvar

Reportage

Svenskar trötta på att be om ursäkt.

Uno och Hans Österman. Webb-tv

Mästaren ger sina bästa knep

Webb-tv

Bordshockeymästaren ger tips.

Heberlein vill skildra sjukdomen inifrån

Tv-serie

Intervjuer med bipolärt fokus.

”Blues är rockens kokta grönsaker”

Lokko om det finaste BB King gav oss.

”Grät och sagan kunde starta”

Kommentar

Harry Amster om blueslegenden.

Så säger man inte, Romson!

Svanells svep

Vad alla missade iAuswitch-debatten

Mad Max frossar
i apokalypsen

Film

”Förfärligt dumma saker som sägs”

Carson berikar igen och igen

Litteratur

Läs recension av hennes Röd doc>.

Smala poddar som sticker ut hakan

Fem tips

Pengar, parasiter och förlossningar.

Vågat tilltal på den
tyska teaterscenen

SvD i Berlin

Lars Ring fångas av ny Jelinkpjäs.

Randigt hus retar
gallfeber på grannar

Här är de randiga husens historia.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

Vilka böcker tycker
du SvD ska recensera?

Aktuella böcker | Vilka är dina favoriter?

Varför gör SvD omröstningen?

Fråga & svar med SvD:s kulturchef Lisa Irenius.

Lyxig vuxensaga om frestelser och åtrå

Film

Veckans filmrecensioner.

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Dick Harrison: Så
uppfanns hjulet

bilder

Historielektion om vanligaste sakerna.

Reich: ”Jag lever i en
icke-judisk värld”

SvD möter kompositören Steve Reich.

Psykedelisk dans som bara går runt och runt

skivor

Här är veckans skivrecensioner.

Konsten ruttnar på
Moderna museet

Verk skrumpnar, tynar bort, vittrar sönder.

Welles filmkonst
– en magnifik röra

Under strecket

Orson Welles 100 år.