Annons

Kulturbloggen

Johan Hellekant

Johan Hellekant

Arkitektfirman Utopia, som bland annat föreslår ett strykjärnsformat glashus dubbelt så högt som stenstaden vid Birger Jarlsgatans ände, publicerar nu sina visioner för Roslagstull. Det sker sedan politikerna i Exploateringsnämnden i torsdags beslöt att ta fram ett program som ska leda till nya detaljplaner för 800 bostäder och publika byggnader längs Valhallavägen mellan Roslagstull och KTH.
I nämnden invände Socialdemokraterna mot att byggherrar tilldelas mark innan staden har fått göra en egen planering.
– Det är fel ordning. En stadsplanering borde börja med stadens visioner innan byggherrarna ges några löften, säger Maria Östberg Svanelind (S) som är vice ordförande i Exploateringsnämnden.
Den protesten fick dock inget gehör ens hos Miljöpartiet. Som väntat beslutades enligt stadshusalliansens förslag att mark längs Valhallavägen för 300 bostäder och deras gemensamma ytor ska reserveras till byggkonsortiet Stockholmsbyggmästarna som Utopia arbetar för.
– Fördelen med att ge tidiga markreservationer är att vi binder upp och sporrar byggherrarna. Jag fattar det som att Utopia och Stockholmsbyggmästarna nu får ett visst inflytande över det vidare programarbetet. Nu börjar planeringen för att göra plats för så många byggnader som möjligt på marken, kommenterar Daniel Forslund, ledamot för Folkpartiet i Exploateringsnämnden.
Det är alltså en hård exploatering av Roslagstull som kan stå för dörren när Norra länken öppnar 2015.  Det dröjer dock till senhösten innan politikerna får se hur mycket av Utopias kommersiella förslag som kommer att prägla även den kommunala stadsplaneringen.
Klart är att Utopias vd Emma Jonsteg gärna ser fler, snabbare och djärvare exploateringar i Stockholms stad. En av hennes teser är att bostadsprojekt inte i första hand ska bedömas utifrån ”hur pass obemärkta de lyckas smälta in i omgivningen”. I en debattartikel i DN beklagade hon nyligen att så många ser Stockholms skönhet som fulländad, och efterlyste arkitektur som märks. Utöver höghuset Roslagsport, som kan hamna cirka tio meter från den hälften så höga stenstaden, har Utopia ritat ett spektakulärt höghus i vägskälet Regeringsgatan/Birger Jarlsgatan. Det projektet stoppades dock.

Kategorier