Annons

Konsertbloggen

Dan Backman

Dan Backman

Det börjar från noll med flageoletter och svaga skrapljud emanerande från Vilhelm Bromanders kontrabas. Klas Nevrin ansluter med distat elpiano (egentligen en liten Nord-klaviatur) och får så småningom sällskap av Ricard Österstams trummor, Per Texas Johanssons klarinett och Katt Hernandez violin.

Anslaget är prövande och trevande, som om musikerna ännu inte riktigt bestämt sig för hur de vill att det ska låta. Det är ingen ovanlig strategi bland fritt improviserande jazzfolk, det speciella här är att det känns lika prövande vare sig man improviserar eller spelar musik skriven av Klas Nevrin. Det är inte helt oproblematisk: som publik vill man ju inte bara ha processen utan även få ta del av resultaten.

Bäst och mest förtätat blir det när gruppen samlar sig kring musik inspirerad av Charles Ives. Det konstmusikaliska anslaget, som hela tiden ligger på lur bakom frijazzen, tar över när Klas Nevrin spelar på Rönells-pianot och Katt Hernandez får ta plats med sin violin.

När de andra tar sig in i duon tätnar musiken och blir till en svartvit dokumentär om surrande bisvärmar och biodlare i skyddskläder.

Ives-variationerna övergår så smångom i en envetet minimalistisk pianofigur som kunde härröra från Terry Riley (och då blir det förstås som allra bäst) men visar sig vara en regelrätt komposition av György Ligeti: ”Musica ricercata no. 7”. Det är en musik där Don Cherrys trumpet hade känt sig hemma men det går jättebra även med Texas klarinett och Katts violin.

Konserten på Rönells firar utgivandet av gruppens liveskiva ”Klas Nevrin Ensemble Live at Lederman” och gruppledaren berättar engagerat om ambitionen att fånga inte bara själva musiken utan även rumsljudet. Och inte bara det: beskrivningarna av den musik vi bjuds är många och kompletterar det introverta draget i framförandet av densamma.

bild2

Klas Nevrin Ensemble. Nästa musikevenemang på Rönells (som precis slutit ett nytt avtal med fastighetsägaren som innebär att verksamheten glädjande nog kan fortsätta) blir med Angles 9, denna gång med gästerna Christer Bothén och Anna Högberg. Det blir två kvällar, 29/5 och 30/5. Foto: Dan Backman.