Annons

Kinabloggen om Kina och relationerna med Sverige

Peter Ueda

Peter Ueda

Bortom Beijing och OS.


”McDonald’s – läkare är lätt att vara, det är bara att leverera en meny. Jag däremot, är en cocktail-läkare.” säger Dr. Dinggang Li och klickar upp en ny powerpoint-slide med leende patienter.

Dr. Li är en cancerläkare på Haidian Hospital i Beijing som har fått stort utrymme i utländsk media för sina tumörbekämpande ”cocktails” av konventionella cancerbehandlingar som strålning och cytostatika i kombination med alternativa behandlingar som ännu inte vunnit gehör i väst. Den ingrediens i Dr. Lis behandlingar som genererat mest uppmärksamhet är utan tvekan Gendicine; världens första genterapeutiska läkemedel mot cancer som tagits i kliniskt bruk.

Gendicine består av ett virus med en gen som stoppar den skenande celldelningen i en cancertumör. Läkemedlet som injiceras direkt i tumören utvecklades av ett läkemedelsföretag i Shenzhen vars grundare var en före detta kollega till Dr. Li.

Sedan ett dödsfall i en klinisk studie 1999, då en amerikansk pojke avled till följd av en häftig immunoreaktion mot ett injicerat läkemedel samt två fall i Frankrike 2003 där patienterna utvecklade leukemi, har utvecklingen av genterapeutiska behandlingar gått långsamt i väst.

Kina har därför i genterapin sett en öppning till att leda den kliniska utvecklingen inom ett medicinskt område. Gendicine godkändes av de kinesiska myndigheterna år 2003 och sedan dess har över 400 patienter från närmare 40 länder sökt vård på Haidian Hospital i hopp om att den världsunika behandlingen ska bota deras cancer. Enligt Dr. Li har flera av hans utländska patienter åtnjutit remarkabla resultat.

Huruvida Dr. Lis behandlingar är effektivare än de konventionella metoderna återstå att se. Den enda studie som publicerats på engelska saknar tillräckligt statistiskt underlag. Dr. Li är däremot tämligen säker på sin sak. ”Om några år kommer genterapi kommer att vara lika självklart som antibiotika” menar han och visar än en gång upp reportaget i BusinessWeek där han poserar bland provrör och sprutnålar. På väggarna i sjukhusen där han arbetar sitter planscher med bilder på honom tillsammans med utländska delegationer, patienter och reportage i internationella tidskrifter.

På ett av denna omtalade doktors filialsjukhus behandlas en dansk patient. Efter att ha hört talas om Haidian Hospital via internet sökte hon sig till den kinesiska kliniken i hopp om att få sin bröstcancer botad. ”Min norska rumsgranne åkte hem för en månad sedan och hon påstår sig vara helt botad från sin levercancer nu medan en tysk på våningen under avled trots upprepade behandlingar här. Jag vet inte om det fungerar på mig men jag vill verkligen prova allt som går” berättar hon med ängslan i rösten.

En åtta veckor lång behandling på Haidian Hospital kostar enligt danskan ca 400 000 SEK inklusive boende. På internet pågår en intensiv diskussion om behandlingen och dess resultat på olika former av cancer och de utländska experterna vädrar både häftig skepsis och uttrycker försiktig optimism.

De kinesiska myndigheterna verkar dock tro starkt på Dr. Lis behandlingar. På löpande band dirigerar de utländska delegationer till Haidian Hospital för att visa upp kinesisk sjukvård i forskningens framkant.

Mark Key, genterapiforskare från Stanford som citeras i den vetenskapliga tidskriften Nature menar att de kinesiska resultaten ska tas på allvar. ”Det här är en väckarklocka för amerikanska forskare. Gendicine väcker intresse och så länge data går att reproducera ska det inte spela någon roll varifrån de kommer. ”