Annons

I högermarginalen

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson

Nu verkar det alltså som om en majoritet i riksdagen korrigerar regeringens ”frysning av produktionen” av Förbifart Stockholm. Dessutom verkar motsvarande ske angående ”förhandlingsmannen” för att stänga Bromma.

Man skulle kunna inbilla sig att regeringspartierna tar emot detta besked med betydande lättnad. Man vill rimligen inte vara en regering som fyller igen hål som återigen ska grävas upp när ”frysningen” hävs i maj.

Miljöpartiet indikerar dock att man inte utesluter att regeringen drar ut på plågan. En sorts regerandets masochism.

”Men Karin Svensson Smith [miljöpartistisk ordförande i Trafikutskottet] påpekar också att om riksdagen senare i december röstar för motionen, så innebär det bara ett tillkännagivande till regeringen, och tillkännagivanden brukar ta tid för regeringar att effektuera.”

Ja. Eller så kan man välja att effektuera det så snabbt det går.

I ett för läsaren inte helt lättforcerat pressmeddelande verkar infrastrukturministern vara inne på en liknande linje för Bromma.

”Utifrån, bland annat, det beslutsunderlag som förhandlingspersonen sedan presenterar avser regeringen därefter behandla en eventuell framställan från berörd kommun. Någon sådan framställan från Stockholms kommun föreligger ännu inte.”

Om jag förstår pressmeddelandet rätt är det upp till regeringen själv att förlänga även denna plåga.

Därmed har regeringen möjlighet att uppnå följande:

1. Fördröja ett infrastrukturprojekt som åtnjuter mycket brett stöd i opinionen.

2. Åsamka skattebetalarna en kostnad på flera miljoner om dagen, helt utan någon som helst samhällsnytta. Ledande socialdemokrater har ju tydligt meddelat att Förbifarten ska byggas.

3. Ställa sig i vägen för en riksdagsmajoritets vilja att inte göra 1 och 2.

4. Efter utdragen process och mot sin kommunicerade vilja tvingas sluta att göra 1 och 2.

Det är väl ett uppdrag för den statsvetenskapliga forskningens framkant, men det kan vara en av de mest perfekta dåliga situationer en regering har försatt sig i.

Riksdagen kastar en livlina. Stefan Löfven borde ta den. Regeringen borde låta sig räddas från sig själv.

 

Om gästbloggen


Fredrik Johansson är gästbloggare hos SvD Ledare. Han är kommunikationsrådgivare på Kreab och sitter även i styrelsen för Stiftelsen Fritt Näringsliv.


Här bloggar han i huvudsak om svensk inrikespolitik, men ibland även om annat. Eventuella åsikter är hans egna.