Annons

Idagbloggen

Susen Schultz

Susen Schultz

Är det förkylt nu igen? När honungen kladdar, vitlöken stinker och andra diverse tinkturer och dekokter mer verkar kosta skjortan än faktiskt hjälpa – då är det dags att tänka utanför Kleenexboxen. Eller snarare att inte tänka alls. Och att inte tänka alls på ett fokuserat sätt.

Ja, det handlar om mindfulness; denna västerländska variant av zenbuddistisk meditation som verkar hjälpa mot alltifrån stress och smärta till tinnitus och övervikt och som tillämpas av såväl fängelsekunder som höga chefer och en hel del däremellan.

Nu har det alltså visat sig att mindfulness verkar ha effekt även vid virusförkylningar. Det är tidningen Scientific American som berättar om en studie vid University of Wisconsin–Madison där 150 personer delades in i en grupp som fick meditera i åtta veckor, en som ordinerades raska promenader under lika lång tid och en tredje grupp som  inte gjorde någonting särskilt.  Från september till maj följdes grupperna sedan upp med återkommande intervjuer och labbtester.

Resultatet? De som mediterat hade inte bara lindrigare förkylningar utan också färre sjukdagar.

Sägas ska att även de som tränat uppvisade förbättrade resultat jämfört med kontrollgruppen.

Alla deltagarna i studien var över 50 år  – och 80 procent var kvinnor.