Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

När jag föreläser om medeltida försvarsanläggningar vid svenska östkusten – restaurerade fornborgar, försvarskyrkor, med mera – brukar jag påpeka att vi har skriftliga belägg för att det verkligen genomfördes allvarliga räder från andra sidan Östersjön mot Sverige. Men hur ser dessa belägg ut? Rör det sig om samtida rapporter eller om långt senare upptecknade annaler? I det senare fallet torde ju sanningsvärdet vara diskutabelt.

Vi har samtida uppgifter. Här är ett exempel ur högen, hämtat ur Henrik av Livlands krönika, som skrevs kort tid efter händelserna ifråga, under 1220-talets andra hälft.

År 1226 väntade den påvlige legaten Vilhelm av Modena (sedermera ryktbar i svensk historia som Vilhelm av Sabina) på förlig vind för att resa från Livland till Gotland; han hade medlat i tysk-baltiska konflikter och var på väg hem till Italien. Plötsligt upptäckte han en mängd skepp från den estniska ön Ösel, vilka återvände från en lyckosam räd i Sverige. Hedningarna – ty sådana rörde det sig om, vilket gjorde Vilhelm upprörd – förde med sig stora rikedomar och många fångar, som nu var dömda till ett hårt liv som slavar. Öselborna, berättar Henrik, hade för vana att plåga sina fångar svårt, i synnerhet de unga kvinnorna, vilka utsattes för våldtäkt och hölls som bihustrur. Det var inte ovanligt att en man på Ösel kunde skryta över två eller tre nya kvinnor i hushållet efter en sådan räd. Stundom sålde esterna kvinnorna vidare till kurer och andra hedningar.

När Vilhelm av Modena insåg vilket gissel Öselborna utgjorde för den kristna omvärlden tog han personligen initiativ till att predika korståg på Gotland (han hade påvligt mandat för detta) och uppmana alla goda krafter att invadera Ösel. Gotlänningarna var ointresserade – Öselborna var deras grannar, och de plundrade ju bara på svenska fastlandet, inte på gutarnas ö – men tyska krigare som uppehöll sig i Visby hörsammade kallelsen. I början av år 1227 tågade en kristen här över isen från nuvarande Estland till ön och underkuvade hedningarna.