Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

De franska protestanterna på 1500- och 1600-talen kallades hugenotter. Varifrån kommer ordet? Vad betyder det?

Detta har varit omdiskuterat ända sedan 1500-talet. Den i särklass vanligaste förklaringen är att ordet bör härledas ur tyskans Eidgenossen, ”edsförbundare”. Detta var en vanlig beteckning på invånare i det förbund som höll på att utvecklas till Schweiz. Orsaken skall ha varit att hugenotternas andlige lärofader Jean Calvin verkade i Genève och att den reformerta protestantismen i Frankrike kom att förknippas med denna stad och med andra delar av schweiziska edsförbundet. Ordet för schweizare skall alltså ha blivit synonymt med ordet för protestant.

Andra förklaringsförsök finns. En möjlighet är att termen bildades som en ordlek utgående från Genèvepolitikern Besançon Hugues (d. 1532), som spelade en stor roll när Genève blev fritt från savojardiskt inflytande, men hypotesen är svår att leda i bevisning, bland annat eftersom Hugues var katolik. Det har också föreslagits att det nederländska ordet huisgenoten (ungefär ”rumskamrater”) har varit inblandat. De franska katolikerna skall, menar vissa, ha sammanfört Eidgenossen, Hugues och huisgenoten till en ny term, till en början ett öknamn på religiösa och politiska fiender som var allmänt upproriskt och protestantiskt sinnade.

Ytterligare en annan hypotes utgår från att ordet inte har någonting med schweizare och holländare att göra utan går tillbaka på det franska kunganamnet Hugo Capet (fr. Hugues Capet). Hugo var kung på 900-talet och anfader till den capetingiska kungadynastin. Som sådan var han i vissa kretsar föremål för mytbildning – vissa protestanter tolkade honom som en gammal god kung för länge sedan, då allt skall ha varit bättre. Hans namn kan ha brukats för att skapa formen huguenot, ”en liten Hugo”, eller ”en som vill vara som Hugo”. En variant på denna förklaring är att termen uppkom som en följd av att protestanter brukade mötas vid Huguon, en plats nära en av portarna i Tours, som var uppkallad efter Hugo Capet.