Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Uppgiften är vanligt förekommande i populärkulturen. Kung Henrik skall ha komponerat ”Greensleeves”, en av de kändaste folksångerna i den engelska musikskatten, för hovdamen Anne Boleyn, som han uppvaktade och så småningom gifte sig med (och ännu senare lät halshugga). Men är det sant?

Nej, det är inte sant. ”Greensleeves” är baserad på en sydeuropeisk sång- och melodityp, med rötterna i Spanien och Italien, som kallas romanesca. Såvitt vi vet förekom inte romanescan i England på Henrik VIII:s tid utan introducerades några decennier senare, vilket rimmar väl med det faktum att vårt äldsta belägg för ”Greensleeves” stammar från 1580. I september detta år noterades en ballad med namnet ”A Newe Northen Dittye of ye Ladye Greene Sleves”, och därefter duggar hänvisningarna till ballader med liknande titlar tätt. Av allt att döma blev sången mycket populär på kort tid – i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet nedtecknades melodin, avsedd att spelas på luta, i ett flertal verk. I Shakespeares Muntra fruarna i Windsor (skriven senast 1602) nämns sången i förbigående, vilket tyder på att den då hade införlivats med engelsk allmänbildning. Den ursprungliga upphovsmannen är dock okänd.