Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Ofta anges att Kalmar under medeltiden var medlem i den tyska handelsorganisationen Hansan. Är det verkligen sant? Och hur vet man det?

Att vissa svenska städer var medlemmar av Hansan, åtminstone under andra hälften av 1300-talet, framgår av såväl svepande utsagor som ett antal konkreta notiser i hansedokument och brev, men vi saknar en fullständig förteckning över vilka städer det rörde sig om. Exempel: i stadgarna för hansekontoret i Brygge anges att en av Hansans tredjedelar utgörs av köpmän från Gotland, Livland och Sverige. Visby och Stockholm är väl belagda som medlemmar – Visby var en av Hansans främsta städer, och representanter för Stockholm deltog i en hansedag (de möten då delegater från åtskilliga hansestäder sammanstrålade för att konferera) år 1366. I övrigt är bevisen få. Ingen annan svensk stad nämns i förteckningar över representanter som färdades till hansedagar, men det beror sannolikt på att många städer fann det fullt tillräckligt att låta sig representeras av delegater från större och rikare städer.

Likväl har vi belägg för att Kalmar var medlem. Beläggen återfinns i källor som går under beteckningen Pfundzollbücher, längder över speciella avgifter som togs upp under krigstid, i samband med att skeppslaster fördes in eller ut ur hansehamnar. Endast hansestäder tog ut avgiften å organisationens vägnar, och i rullorna för år 1362 anges uttryckligen att Pfundzoll togs ut i Kalmar, liksom i Nyköping. Vid denna tid, alltså redan före det mecklenburgska maktövertagandet i Sverige 1363–1364, räknades alltså dessa orter som hansestäder. Det är föga sannolikt att deras medlemskap överlevde Kalmarunionens upprättande några decennier senare, eftersom unionsmonarkerna ofta var avogt, och stundom krigiskt, inställda gentemot Hansan.