Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Under flera sekler lydde Island som bekant under den danska kronan. Innebar det att isländska soldater deltog i de danska krigen, till exempel under Kristian IV i trettioåriga kriget?

Att Island ingick i det danska riket var en följd av samhällsutvecklingen under senmedeltiden, då den norska kungamakten – som sedan 1260-talet haft överhöghet över ön – allvarligt försvagades, bland annat på grund av de förödande pestepidemierna. Den politiska situationen sanktionerades när Norge år 1536 miste sin status som eget kungarike. Island kom därmed att bli en del av Danmark, något som inte påverkades av att Norge gick förlorat för den danska monarkin 1814.

Men några utskrivningar av knektar ägde inte rum på Island. Det avgörande skälet till att islänningarna slapp göra krigstjänst var det stora geografiska avståndet, som gjorde det otympligt och onödigt att låta krigen mot Sverige och på kontinenten gå ut över öns (föga talrika) befolkning. Visserligen fanns det planer på att skriva ut islänningar som båtsmän, men idén blev aldrig verklighet.

I detta läge kan självfallet vän av ordning påpeka att det visst fanns islänningar i både den danska armén och i den danska flottan. Och det är sant. I samtliga kända dylika fall rörde det sig emellertid om islänningar som befann sig i själva Danmark och som på eget bevåg, dvs. frivilligt, lät sig värvas till trupperna.