Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Spelade orkestern på Titanic verkligen ”Närmare, Gud, till dig” (Nearer, My God, to Thee) när fartyget höll på att sjunka efter kollisionen med isberget?

Uppgiften dyker upp i press och litteratur redan 1912, dvs. samma år som Titanic gick till botten. Bakom historien ligger det faktum att fartygsorkestern, som omfattade åtta personer, fortsatte att spela medan skeppet sjönk, med följd att alla orkestermedlemmar dog. När det gäller vilka sånger de spelade, och vilken melodi som blev den sista, varierar dock åsikterna – av det enkla skälet att folk som påstår sig ha hört musiken har lämnat olika uppgifter. Förstaklass-passageraren Mrs. Vera Dick gjorde gällande att orkestern faktiskt spelade ”Närmare, Gud, till dig”; problemet är att hon själv lyckades lämna båten i ett tidigt skede och omöjligen kan ha hört den sista timmens musicerande. Telegrafisten Harold Bride – som till skillnad från Vera Dick befann sig ganska nära orkestern vid tillfället – rapporterade istället att de spelade en psalm kallad Autumn. Överste Archibald Gracie, som även han blev kvar på skeppet till slutet och överlevde (men avled några månader senare), noterade att orkestern spelade glada och uppmuntrande melodier, inte sorgsna psalmer om annalkande död.

Idag menar flertalet Titanic-experter att ”Närmare, Gud, till dig”-uppgiften är en myt som visserligen spreds kort tid efter katastrofen men som inte förtjänar tilltro.