Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

För en tid sedan fick jag ett mejl med denna ordalydelse: ”Hej! Jag har funderat över en sak angående den ’nordiska’ och den skånska flaggan: Jag läste någonstans att Erik av Pommern valde en flagga med rött kors på gult som symbol för Kalmarunionen eftersom ärkebiskopen i Lund hade tvärt om (gult kors på rött). Ändå flaggar Svenska Kyrkan med ett rött kors på gult utanför domkyrkan och man anger den skånska flaggans rötter till slutet av 1800-talet. Kan du reda ut begreppen?”

Det stämmer att Lunds ärkebiskop under medeltiden använde en flaggsymbol med ett gult kors i ett rött fält, och det anses sannolikt att kung Erik på 1400-talet skapade sin flaggsymbol – en gul flagga med rött kors – efter mönster från denna förlaga. Kungen berättar som sitt riksbanér, det vill säga det banér som var knutet till hans personliga värdighet som unionskung, i ett brev år 1430: ”rykinsbaner Swa som aer eth röth kors oppa eth gulth fiaeld”. Men än så vet vi inte om symbolen; att hävda att den var att betrakta som officiell flagga för Kalmarunionen är alltså gå lite väl långt. Icke desto mindre började skandinavister och nordister 1985 använda flaggan som ”nordisk flagga”, eftersom den är det närmaste vi kommer en dylik historisk symbol.

Skånes flagga har dock inget med detta att göra. De teorier som förekommer om att Skåneflaggan söker sitt ursprung i äldre medeltid, exempelvis hos Lunds ärkebiskopar, bör tas med stora nypor salt. Visserligen har färgkombinationen gult (ursprungligen guld) och rött förekommit i Skånes gamla landskapsvapen i flera sekler, men korsflaggan med färgerna ifråga kan inte beläggas före 1800-talet, då familjen Weibull – i synnerhet Martin Weibull – började använda den. Det kan mycket väl ha varit en person i deras krets som själv skapade flaggan, antagligen med den svenska och den danska som förlagor.

Den stora expansionen för Skåneflaggan, som idag är Sveriges vanligast förekommande regionala flagga, ägde inte rum förrän på 1960- och 1970-talen, när en ny regionalism började utvecklas. Försök har även gjorts att vidga betydelsen från ”skånsk” flagga till ”skåneländsk” (det vill säga även inkluderande Halland, Blekinge och Bornholm). Bornholm har dock sedan några decennier tillbaka två egna flaggor, den ena en Dannebrog med grönt kors inuti det vita korset, den andra en Dannebrog med det vita korset helt ersatt av ett grönt.

Svenska kyrkans vapen – en sköld av guld med ett rött kors, som i korsmitten pryds av en krona av guld – och flagga går ytterst tillbaka på ett heraldiskt vapen från Uppsala domkyrka under medeltiden. Vapnet antogs officiellt så sent som 1977. Det är alltså varken länkat till kung Eriks eller Skånes flaggor. Den guldgula färgen symboliserar det eviga ljuset och Guds härlighet, medan korsets röda färg symboliserar Guds kärlek, elden och blodet. Kronan är Kristi segerkrona som symboliserar Jesu seger över döden.

Det bör nämnas att den inofficiella finlandssvenska flaggan påminner om den skånska – rött fält med gult kors – men har andra proportioner. I detta fall stammar färgerna dels från Finlands riksvapen, dels från Egentliga Finlands vapen.