Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

För ett par veckor sedan föreläste jag för en kulturförening i Hässleholm, som nyligen avlagt besök på Bornholm och därvid fått veta att den Heliga Graal – enligt legenden det kärl som användes vid Jesu sista måltid och som sedan kom att innehålla Jesu blod – ligger dold någonstans vid en av öns vackra rundkyrkor. Inspirationen till rundkyrkornas arkitektur kom ju sannolikt från Heliga gravens kyrka i Jerusalem, varför, enligt ett antal bornholmare, även graalen borde ha funnit sin väg till den nordliga ön. En hemvändande dansk korsfarare kan ha tagit med sig föremålet. Ligger det, undrade en frågeställare i publiken, någon sanning i detta?

Nej, absolut inte. Graalen är påhittad. Som jag redogjort för i en tidigare blogg introducerades graalen i vår berättarkultur så sent som omkring 1180, det vill säga betydligt mer än ett millennium senare än den skall ha brukats av Jesus och lärjungarna, av den franske diktaren Chrétien de Troyes, i dennes ofullbordade verk Conte del Graal. Chrétiens hjälte, Perceval le Gallois (Perceval från Wales), besöker i berättelsen den invalidiserade ”Fiskarkungens” sal och ser därvid graalen som en underskön skål eller ett djupt fat, utsmyckad med guld och juveler, vilken bärs av en flicka. En annan flicka bär en tailleoir (också en sorts fat, eventuellt en paten) och en ung man går längst fram med en lans, från vilken det droppar blod. Graalen är alltså ett resultat av högmedeltida fiktion; huruvida Chrétien de Troyes hittade på det själv eller utnyttjade muntliga skrönor som cirkulerade i Frankrike lär aldrig kunna klarläggas. Föremålet som sådant har aldrig funnits, lika lite som Saurons ring och kapten Nemos ubåt.

Detta hindrar dock inte entusiaster från att tro på graalen och försöka lokalisera den till sina egna hemtrakter. Katalaner har länge hävdat att den finns på Montserrat, ett berg inte långt från Barcelona, och många engelsmän är säkra på att den finns i Glastonbury i Somerset. Andra historier förlägger den till en ö utanför norska kusten, till Kanada och till USA. Förra året kunde man läsa på webben att graalen finns i spanska León. Och så vidare, och så vidare. Bornholmarna är alltså i gott sällskap.