Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Har Röda nejlikan funnits? Eller är han bara en påhittad romanfigur?

Tyvärr, han är fiktiv. Röda Nejlikan alias sir Percy Blakeney, som räddar aristokrater från giljotinen under franska revolutionen, uppfanns av den ungerskfödda baronessan Orczy (hennes fullständiga namn var Emma Magdolna Rozália Mária Jozefa Borbála Orczy de Orci, 1865–1947, bosatt i England sedan 1880). Tillsammans med sin make Montague MacLean Barstow skrev hon 1903 en pjäs om Röda Nejlikan. Under de år som följde blev pjäsen en stor succé i London, vilket medverkade till att den roman baronessan skrev om sin hjälte blev en best-seller.

Blakeney är alltså fiktiv. Vissa andra personer i romanens och pjäsens rollgalleri är däremot historiska. Det gäller inte minst huvudskurken, Chauvelin, som är löst baserad på Bernard-François de Chauvelin, markis av Grosbois (1766–1832). Trots att han var av aristokratisk börd blev Chauvelin en entusiastisk anhängare av franska revolutionen. Liksom i romanen sändes han år 1792 som franskt sändebud, närmast vice-ambassadör, till hovet i London. Han återvände till Frankrike påföljande år, tjänstgjorde en kort tid som ambassadör i Toscana, fängslades under skräckväldet i Paris men frigavs efter Robespierres fall på sommaren 1794. Chauvelin gjorde karriär under Napoleons kejsardöme och regerade Katalonien mellan 1812 och 1814. Ännu mer prominent blev han efter Napoleons fall; från och med 1816 var Chauvelin en av de ledande vänsterpolitikerna i deputeradekammaren. Han drog sig tillbaka från politiken 1829, tre år före sin död.