Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I många sammanhang förknippas Wolfgang Amadeus Mozart med barnvisan ”Blinka lilla stjärna”. Han nämns inte sällan som upphovsman. Men är det verkligen Mozart som skrivit visan? Borde inte det i så fall ha varit mer allmänt känt?

Jovisst, men så har inte heller Mozart skrivit ”Blinka lilla stjärna”. Mozart förtjänar förvisso att äras för att på 1780-talet ha populariserat visan genom 12 pianovariationer på melodin, men han skrev inte melodin, och texten var inte ens påtänkt på hans tid. Så vitt vi kan bedöma är melodin ursprungligen fransk och gick under benämningen Ah! vous dirai-je, Maman (”Ah! skall jag berätta för dig, mamma”), känd från 1760-talet men troligen några decennier äldre. Upphovsmannen är okänd. När melodin under 1800-talets första hälft blev populär i allt fler länder skrevs nya texter, varav flertalet inte hade någonting med blinkande stjärnor att göra. I Tyskland är sången fortfarande känd som Morgen kommt der Weihnachtsmann (”I morgon kommer jultomten”) med text av August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1835). En tidig svensk version, känd från 1840-talet, hade titeln ”När vi sitta i vår bänk”.

Den text som idag mest förknippas med melodin är ursprungligen engelsk och går tillbaka på dikten The Star, som skrevs av Jane Taylor och publicerades år 1806 i boken Rhymes for the Nursery. På engelska är sången därför känd som Twinkle Twinkle Little Star. Dagens svenska version, som är en översättning från engelskan, gjordes av Betty Ehrenborg Posse (1818–1880) och anpassades även den till den melodi som Mozart och andra populariserat.