Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Kalmar slott påstås ofta vara en typisk Vasaborg, det vill säga från 1500-talet. Samtidigt finns det folk som hävdar att det är en medeltida fästning. Vilket är korrekt? Låg det en borg på platsen på medeltiden, vilken revs för att ersättas med nuvarande byggnad, eller har det rört sig om samma slott hela tiden?

Kalmar slott är från medeltiden. Det byggdes under andra hälften av 1200-talet, som en följd av Birger jarls och hans söners stabilisering av riket, och nämns tidigast i skrift 1308. Då hade redan ett stentorn stått på slottsholmen sedan länge, troligen sedan slutet av 1100-talet. Många sådana torn restes vid denna tid längs svenska östkusten för att värna befolkningen från sjörövare – ett annat exempel är kärntornet i Stockholms slott (”Tre kronor”). Tornet i Kalmar revs dock redan på senmedeltiden eftersom det inte längre behövdes. Borgen var då så stark att den klarade sig utan sin äldsta befästning.

Det medeltida slottet i Kalmar omgavs av en tio meter hög ringmur av kalksten med sex torn, allt byggt i ett sammanhang utan murskarvar. Mest imponerande var det kvadratiska Kuretornet, beläget framför vindbryggan, som var mer än 25 meter högt. Norr om tornet fanns en mindre port med dold fallgrop, och i nordöst blockerades angriparna av ett porttorn med fem våningar och fällgaller. I ett senare skede förstärktes borgen ytterligare av en förborg, ”Bagaregården”, i väster.

Att slottet ofta refereras till som en Vasaborg beror på att Gustav Vasa, Erik XIV och i synnerhet Johan III bekostade omfattande till- och ombyggnader i renässansstil. Mycket av detta är bevarat och kan beskådas i Kungssalen, Rutsalen och slottskyrkan.

Efter freden i Roskilde 1658 minskade slottets betydelse avsevärt. Orsaken var militär: Kalmar var inte längre en gränsstad och behövde ingen stark fästning. I slutet av 1600-talet började följaktligen slottet förfalla, och på 1700-talet fungerade dess byggnader som spannmålsmagasin, kronobränneri och fängelse. Tillräckligt mycket har dock överlevt och restaurerats för att slottet idag skall kunna erbjuda besökarna ett av Sveriges bästa titthål in i både medeltiden och renässansen.