Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Inom konsthistorien använder man termen vanitas för att beteckna en särskild typ av motiv som innehåller dödssymboler – dödskallar, klockor, vissnade blommor etc. Varifrån kommer ordet?

Vanitas är latin och kan översättas med ”fåfänglighet” och ”tomhet”. Den konst- (och litteratur-) historiska termen syftar på ett motiv som minner om livets förgänglighet och det ofrånkomliga faktum att vi alla förr eller senare kommer att dö. Alltså bör vi besinna oss, betänka vår situation och tänka långsiktigt, på det som verkligen betyder något. Den konst som förknippas med vanitas-termen blomstrade framför allt i Nederländerna, inklusive Flandern, på 1500- och 1600-talen.

Termen är hämtad från Bibeln, närmare bestämt från Predikaren 1:2: ”Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet.” I den äldre Bibelöversättningen kunde man läsa: ”Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet.” I den hävdvunna latinska Bibelöversättningen, som gett upphov till termen, lyder citatet: Vanitas vanitatum omnia vanitas.