Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Frågan är föranledd av att förintelsens minnesdag närmar sig (27 januari) och av att det cirkulerar en hel del artiklar och krönikor på temat. Stämmer det att samma gas som dödade människor i Auschwitz hade varit i bruk länge och skördat människoliv, bland annat den svenske skaldens?

Nej och ja. Zyklon B (Zyklon Blausäure) är namnet på ett varumärke som inte existerade 1920, när Dan Andersson dog. Den kemiska produkten innehåller vätecyanid (blåsyra, HCN), en färglös gas eller vätska, samt diverse andra produkter som gjorde giftet lätt att förvara och använda i kristallform. Det var ett av flera vätecyanidbaserade gifter, primärt avsett för bruk mot insekter, som fanns på marknaden under mellankrigstiden, sedan det ersatt Zyklon A. Det tillverkades av företaget Degesch inom IG Farben-koncernen. Även i Auschwitz användes medlet till en början för avlusning och annan skadedjursbekämpning, men från och med september 1941 togs det även i bruk som metod för avrättning av fångar.

När Dan Andersson till sin egen och den svenska litteraturens stora olycka tog in på Hotell Hellman i Stockholm hade personalen visserligen inte använt Zyklon B – som uppfanns först ett par år senare – men de hade använt ett annat vätecyanidmedel för att sanera mot skadedjur. Problemet var att man inte ventilerade ordentligt efteråt. Alltså fanns giftet kvar, med följd att skalden dog.

Nämnas kan att vätecyanid ännu förekommer inom skadedjursbekämpningen. Medel som påminner om Zyklon B tillverkas bland annat i Tjeckien.