X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att föregående sommars svenska skogsbrand är den största någonsin? Eller har vi varit med om värre?

Problemet är att vi endast i modern tid har kunnat mäta omfattningen på den förödelse som följer på skogbränder. Före 1900-talet var möjligheterna till överblick och beräkning mycket sämre, vilket gör att vi endast med stor svårighet kan uttala oss om äldre tiders katastrofer. Dessutom är det vanskligt att avgöra vad som skall läggas in i beräkningen – antalet nedbrunna träd, storleken på området, antalet döda människor, den ekonomiska förlusten, osv.

Årets skogsbrand i Västmanland härjade i ett område som har uppskattats till mellan 138 och 150 kvadratkilometer – uppgifterna varierar. Det räcker för att göra händelsen till den ytmässigt största brandkatastrofen i Sverige under det senaste halvseklet, troligen under det senaste århundradet. Som jämförelse kan nämnas att den kända gotländska branden 1992, som bröt ut vid Torsburgen, hade en omfattning som begränsades till 22 kvadratkilometer. En av de mer kända bränderna i äldre tid, skogsbranden i Småland 1868, uppges ha drabbat ett område uppgående till 30 kvadratkilometer, men beräkningen är osäker.

Om vi vänder blicken mot utlandet framstår våra svenska skogsbränder som lindriga i jämförelse. Chinchagabranden i Kanada år 1950, den största kända amerikanska skogsbranden, beräknas ha härjat i ett område uppgående till 14 000 kvadratkilometer. Skogsbranden vid Amurfloden i östra Asien 1987 drabbade mer än 70 000 kvadratkilometer, och några år tidigare brann tiotusentals kvadratkilometer skog på Sumatra och Borneo. Under andra hälften av 1990-talet eldhärjades nästan 100 000 kvadratkilometer skog i Indonesien – dock inte på samma ställe utan på olika öar. En av de värsta serierna av skogsbränder i Europa hemsökte Kroatien år 2007, då omkring 1 590 kvadratkilometer skog brann ned. Väl att märka var den kroatiska katastrofen uppdelad på en mängd bränder och därmed inte att betrakta som en enskild skogsbrand.