X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I Varberg görs det gällande att staden en gång var huvudstad i ett självständigt rike, ett buffertland mellan Sverige, Norge och Danmark. Är det sant?

Den episod som frågeställaren syftar på ägde rum mellan 1286 och 1305. Bakgrunden var att den danske kungen Erik Klipping mördades förstnämnda år. Det är ännu oklart vem eller vilka som låg bakom mordet, men ett antal danska stormän pekades snart ut som ansvariga och gick i exil. En av de misstänkta och fredlöshetsförklarade var Jakob Nielsen, greve av Norra Halland, det vill säga den del av landskapet som ligger norr om Ätran. Greve Jakob – för övrigt samme man som lät anlägga borgen i Varberg, föregångaren till den stora renässansfästning som än idag är stadens främsta sevärdhet – bröt då ut grevskapet ur det danska väldet och gjorde det i praktiken självständigt.

Grevens minirike var inte unikt. Ett flertal andra borgherrar och länsinnehavare under medeltiden gjorde på samma sätt när de fick problem. De kunde ofta förbli självständiga i åratal på grund av bristen på kungliga inkomster och militära styrkor som förmådde återföra dem till ordningen. Om de politiska konjunkturerna svängde riskerade minirikena dock att försvinna från kartan lika fort som de uppstått. Så blev fallet med Norra Halland. Greve Jakob allierade sig med Norge, vilket på sikt minskade hans möjlighet att göra som han ville. Beroendet av Norge ledde till att greven år 1305 överlät sitt län till den norske kungen, som i sin tur gav det till den svenske hertigen Erik Magnusson.