X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Ett av de mest ryktbara imperierna i asiatisk historia är det välde som brukar kallas Stormoguls rike. Imperiet dominerade Indien från 1500-talet till 1700-talet och har avsatt imponerande spår i kulturarvet, med Taj Mahal i Agra som mest kända exempel. Ända till 1857 residerade en stormogul i Delhi. Men vad kallade sig stormogulerna själva? Bar de verkligen titeln stormogul?

Nej, det gjorde de inte. Termen vann spridning i Syd- och Västeuropa på 1600-talet. Troligen introducerades den av portugiserna under andra hälften av 1500-talet. Portugiserna hade goda kontakter med regimen och etablerade till och med en jesuitisk mission vid hovet. Portugisiskans Grão Mogor eller Grão Mogol torde i så fall vara första form av härskarbenämningen. Därefter upptogs den av många andra europeiska folk, särskilt av sjöfarare och handelsmän som vistades i Indien. På franska användes termen Grand Mogol. Det dröjde dock till 1800- och 1900-talen innan benämningen blev så populär att den började brukas om hela imperiet och inte bara om dess ledare.

Orsaken till termens uppkomst var tron att stormogulerna var mongoler som erövrat Indien. Det fanns en viss logik bakom resonemanget. Babur, Humayun, Akbar och de andra stormogulerna var timurider, det vill säga ättlingar till Timur Lenk. I sina politiska traditioner bevarade de minnet av en tid då deras anfäder härskat i norr. Egentligen var dock timuriderna inte mongoler utan centralasiatiska turkar som förvisso gift in sig i Djingis khans gamla furstehus för att vinna legitimitet, men som i allt väsentligt var införlivade i den persiska kulturen. De hade mer gemensamt med grannarna i Iran än med turkarna och mongolerna på Asiens stäpper. Den term portugiserna mötte, och som inspirerade dem till härskarbenämningen, var med all säkerhet persisk: mughul (”mongol”).

Stormogulerna själva kallade sig gurkani, en persisk term som enligt vad jag läst mig till går att härleda till mongoliskans kürägän (”svärson”, syftande på att timuriderna gift in sig i det mongoliska furstehuset). Andra samtida skribenter hänvisade till imperiet genom att använda ord som Hindustan och timuridiskt.