Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur gammal är termen Österlen? Är ordet urgammalt eller rör det sig om ett 1900-talsbegrepp som skapats för att marknadsföra regionen?

Begreppet som sådant är mycket äldre än 1900-talet. Vi har skriftliga belägg för att det brukats i mitten av 1800-talet, då Nils Lovén (Nicolovius) nämner det i sitt kända arbete om folklivet i Skytts härad. Paradoxalt nog var Lovén verksam i andra änden av södra Skåne (i dagens Vellinge kommun) och expert på Söderslätt. På hans tid tycks skåningar ha brukat benämningen med utgångspunkt i väderstrecken och syftat på allt skånskt land som låg öster om den egna hembygden, vilket ur Lovéns sydvästskånska perspektiv var en mycket stor del av landskapet. När man uttalade sig mer specifikt om dagens Österlen användes istället termen Österslätt.

Det dröjde till 1900-talet innan folk i det område som numera avses med termen Österlen själva tog den till sig. Bakgrunden var ett uttalat försök att locka turister till bygden genom en broschyr, betitlad Till Österlen vill jag fara, som gavs ut 1929. Två personer, som båda arbetade med broschyren, har utpekats som ansvariga för att ha lanserat Österlen som begrepp: Cimbrishamns-Bladets redaktör John Osterman och författaren Theodor Tufvesson. Vanligtvis brukar den sistnämnde få äran av att ha myntat ordet. Exakt hur det gick till och vem som kom på vad är dock okänt; de skrönor som existerar (i vilka även Fritiof Nilsson Piraten spelar en icke oväsentlig roll) bör tas med rejäla nypor salt.

Definitionen av Österlen har varierat. Tufvesson syftade på Ingelstads och Järrestads härader, det vill säga bygden kring Simrishamn och Tomelilla. Först i ett senare skede tycks även skogsbygden i Albo härad ha kommit att räknas dit – och om man får tro alla mäklare och turistentreprenörer som vill profitera på begreppet är Österlen ännu större.