Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

När jag för många år sedan besökte San Marino kunde jag läsa i en turistbroschyr att republiken ifråga deltog i trettioåriga kriget men aldrig skrev under westfaliska freden, varför den egentligen fortfarande ligger i krig med Sverige. Sedan har jag hört samma sak om Andorra, till exempel i en fråga som trillade ned i mejlboxen i augusti i år. Ligger det någon sanning i påståendet att San Marino och/eller Andorra fortfarande för ett teoretiskt krig mot Sverige?

Nej, det gör det inte. Ingendera staten har någonsin befunnit sig i krig med Sverige. När det gäller trettioåriga kriget är påståendet extra missvisande eftersom Sverige på papperet inte ens låg i krig med stater som vi i verkligheten stred emot, exempelvis Spanien; svenska och spanska trupper brakade samman vid flera tillfällen, som vid Nördlingen 1634, men våra regeringar utväxlade aldrig krigsförklaringar och formellt sett rådde fred mellan länderna. Andorras ena furste (landet hade, och har, två samregerande dylika), kungen av Frankrike, var dessutom Sveriges närmaste allierade under kriget ifråga, varför en krigsförklaring hade tett sig absurd. Till råga på allt var det skillnad på papperspolitik och realpolitik, när det kom till själva fredsuppgörelserna. Även om en viss stat vägrade att acceptera westfaliska freden kunde staten ifråga köras över av stormakterna och i realiteten tvingas acceptera freden. Så var fallet med Kyrkostaten, föregångaren till Vatikanstaten. Trots att påven fördömde westfaliska freden skulle ingen påstå att Sverige låg i krig med Kyrkostaten efter 1648, än mindre att vårt land fortfarande för krig mot Vatikanen.

Både i fallet med Andorrakriget och San Marinokriget rör det sig om så kallade vandringssägner. Ursprunget till dem är omtvistat och lär aldrig bli utrett, men det står klart att turistindustrin och kvällspressen under 1900-talets andra hälft har gett bluffarna näring.