Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur gick det för de engelska kolonister som sökte kolonisera North Carolina redan på 1500-talet? De sägs ha försvunnit spårlöst.

Bakgrunden till kolonisationen var att Elisabet I år 1584 gav formell tillåtelse till Walter Raleigh att grunda en koloni i Nordamerika. De drömde båda om Nya världens rikedomar, och de hoppades kunna etablera en bas från vilken engelska fartyg kunde angripa spanska skepp. Raleigh for inte själv till det utsedda koloniområdet, men den expedition han sände ut anlände till Roanoke Island i dagens North Carolina i juli samma år. Man knöt kontakter med secota- och croatoaindianerna, och två personer från sistnämnda stam följde med till England. Tack vare deras berättelser kände sig Raleigh säker på framgång och sände 1585 iväg en andra expedition under Richard Grenville. En mindre koloni anlades.

Det dröjde inte länge förrän kolonisterna råkade i gräl med indianerna, och de hade ofta ont om mat. Redan påföljande år evakuerades de till England av Francis Drake, men Grenville (som anlände med en undsättningsexpedition kort tid efter Drake) lämnade kvar en mindre garnison för att kontrollera platsen. Raleigh sände iväg en tredje expedition till Nordamerika 1587, men när den kom till Roanoke Island hittades bara ett skelett – uppenbarligen allt som återstod av garnisonen. En ny koloni anlades då på samma plats, med nya kolonister. Relationerna med croatoaindianerna var dock dåliga. Rädslan spred sig i kolonin, och en bön om hjälp skickades med fartyg till England.

Det är i detta läge mysteriet tar sin början. När guvernör White for till England för att be om hjälp i slutet av 1587 fanns det 115 kolonister på Roanoke Island, inklusive den nyfödda flickan Virginia Dare, det första engelska barn som sett dagens ljus i Nya världen. På grund av den politiska situationen – kriget mot Spanien och behovet att bekämpa spanska armadan – dröjde det innan nya skepp kunde sändas över Atlanten. White lyckades visserligen skicka iväg två fartyg 1588, men inget av dem kom fram till Amerika. Först i augusti 1590 kunde han återvända till kolonin, men då fanns inget kvar – alla kolonister var spårlöst försvunna. De enda ledtrådarna, eller vad man nu skall kalla dem, var ordet CROATOAN, som ristats in på en träbjälke, och ordet CRO, som var inristat i ett träd. De hus som uppförts var försvunna. Hade kolonisterna kanske tagit sin tillflykt till Croatoan Island (dagens Hatteras Island)? White hoppades det, men en storm hindrade honom från att undersöka saken.

Engelsmännen grubblade länge över vad som hänt kolonisterna, men de lyckades inte skicka nya expeditioner till området. Spanjorerna grubblade också, eftersom de fruktade att kolonin hade haft framgång och därför kunde bli en sjörövarbas. År 1590 hittade ett spanskt skepp dit, men inga nya fakta framkom om kolonisternas öde.

Alltså: ingen vet vad som hände. Men det har sannerligen inte hindrat folk från att gissa. Till de vanligaste hypoteserna hör att kolonisterna sökte skydd hos indianer och levde resten av sina liv med dem, antingen som fångar eller som assimilerade medlemmar av indiansamhället. Till stöd för detta brukar anges att senare anlända kolonister i Nordamerika tyckte sig se europeiska män och kvinnor bland indianerna. Så sent som i början av 1700-talet påstod en skribent att han hört lokala indianer påstå sig ha vita anfäder. En annan vanlig hypotes går ut på att kolonisterna flyttade till en annan plats, där de gick ett oblitt öde till mötes när de mötte fientligt sinnade indianer. En tredje hypotes skyller på spanjorerna, som mycket väl kan ha letat sig fram till kolonin och förstört den på samma sätt som de bevisligen förstörde franska utposter i Amerika. Detta är dock föga sannolikt, eftersom spanjorerna, som nämnts, ännu letade efter kolonin 1590. En fjärde gissning går ut på att kolonisterna tröttnade på att vänta och försökte återvända till England i småbåtar men drunknade i Atlanten eller dog av umbäranden under resans gång.

Det är bara början. Jag har även hört fantasifulla teorier om ”abduction by aliens”, och det finns åtskilliga diskussioner om gamla kartor och inristningar i stenar (troligen förfalskningar) som påstås utgöra rester efter kolonisterna. Arkeologiska utgrävningar ägde rum 1998, varvid man hittade en signetring som tycks ha tillhört en kolonist vid namn Kendall. Eftersom ringen påträffades på croatoaindianernas gamla område kan fyndet tolkas som belägg för någon typ av relationer mellan indianerna och kolonisterna, men i övrigt framkom inga nya ledtrådar. För övrigt levde Kendall inte i den försvunna kolonin utan i den tidigare kolonin, som existerade mellan 1585 och 1586. Sedan 2005 pågår ett ”Lost Colony DNA Project”, som syftar till att hitta ättlingar till kolonisterna genom DNA-tester, men mig veterligen har projektet ännu inte haft någon större framgång.