Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Har det stora regnskogsområdet i Brasilien fått namn efter kvinnokrigare, amazoner? Eller är det en slump att orden liknar varandra?

Det är ingen slump. Ursprunget till områdesbenämningen är att söka i den spanske conquistadoren och upptäckaren Francisco de Orellanas djärva och lyckosamma resa 1541–1542 längs den flod som sedermera skulle få namnet Amazonfloden. Floden uppkallades först efter honom och fick namnet Rio de Orellana, men senare ändrades namnet på grund av redogörelser för hur kvinnliga krigare överföll expeditionen under resans gång.

I själva verket rörde det sig knappast om renodlade kvinnliga attacker utan om anfall där indianska män och kvinnor slogs sida vid sida, men för conquistadorerna var det kvinnliga deltagandet överraskande och betydligt mer intressant att notera än att fientliga män tog till vapen. Européerna – kanske Orellana själv, kanske kung Karl I (kejsar Karl V); både uppgifterna cirkulerar – associerade till de grekiska myternas amazoner, och i förlängningen fick jämförelsen med dessa bli utslagsgivande för namnet på floden och regionen.