X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag besvarar jag en av de vanligaste frågor jag överhuvudtaget får. I dagligt tal kallar vi ett känt kungarike i Västeuropa Holland, trots att det heter Nederländerna. Vi är inte ensamma om detta – mängder av människor över hela världen gör samma misstag. Hur har namnförbistringen uppstått?

Faktum är att ihopblandningen av Nederländerna och Holland idag är så vanligt förekommande att det i många sammanhang inte ens räknas som felaktigt att använda det senare namnet om staten. Nästan alla gör det utan att reflektera närmare över problematiken. När jag besökt landet, vars formella namn är kungariket Nederländerna (nederl. Koninkrijk der Nederlanden), har även mina nederländska/holländska värdar gjort en poäng av att det inte är fel, men att det hade varit fel om termen använts på detta sätt på medeltiden eller 1500-talet. Historiskt sett har det ibland även varit formellt fel att inte använda termen Holland om hela riket – det mest kända exemplet är perioden 1806–1810, då staten gick under namnet kungariket Holland (nederl. Koninkrijk Holland). Väl att märka opponerar sig dock många nederländare, i synnerhet om de inte kommer från det historiska Holland, mot den språkliga sedvanan och känner sig förolämpade om de kallas holländare.

I vilket fall som helst: Holland är, i strikt bemärkelse, endast namnet på ett av de medeltida grevskap som låg i den betydligt större regionen Nederländerna. Termen kan spåras till 800-talet och stavades ursprungligen Holtland (”Träland”). Under medeltidens lopp utvidgades Hollands yta betydligt, varvid dess adel och borgerskap kom att inta en dominerande ställning i en region som var mycket större än själva grevskapet. Under frihetskriget mot de spanska habsburgarna på 1500- och 1600-talen blev Holland och dess främsta stad Amsterdam det fria Nederländernas demografiska och politiska centrum, varför det i omvärlden blev vanligt att använda termen Holland om hela statsbildningen, enligt den logik som på latin kallas pars pro toto (”delen istället för helheten”). – Ett parallellexempel är det felaktiga sätt på vilket folk ofta hänvisar till hela Storbritannien som England.

Än idag är Holland ett ekonomiskt, politiskt, kulturellt och industriellt centrum för Nederländerna, med nästan 40 procent av statens befolkning. Det gamla grevskapet, som sträckte sig från Rhens mynningsvik Grevelingen i söder till Waddenzee och ön Texel i norr, är numera uppdelat i två provinser, Noord-Holland och Zuid-Holland.