Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Varifrån kommer den berömda termen ”bröd och skådespel”? Dessa två ting lär, enligt ett berömt talesätt, ha varit det enda som invånarna i det antika Rom brydde sig om. Vet vi vem som hävdade det, eller rör det sig om ett anonymt citat?

Uttrycket lyder på latin, i den sedvanliga ackusativformen, panem et circenses. Den bakomliggande betydelsen, när citatet används idag, är att Roms herrar kunde hålla sina undersåtar på gott humör på konstgjord väg, genom att förse dem med mat och nöjen, exempelvis spannmålsutdelningar och gladiatorspel. Om befolkningen blidkades på detta sätt kunde politikerna göra som de ville, till exempel låta sig korrumperas och föra krig för egen vinnings skull. I överförd bemärkelse har citatet använts om många samhällen där politiker utnyttjat samma taktik.

Ursprungligen användes dock inte termen med den politikerkritiska bibetydelsen. Den man som myntade uttrycket var satirikern Juvenalis (ca 100 e.Kr.), och i hans tionde satir, där orden förekommer, är udden riktad mot de romerska undersåtarna själva. Fordom, skriver Juvenalis, var romarna ett bra folk som inte gick att muta och som fullgjorde sina plikter, men numera intresserar de sig bara för två saker, bröd och skådespel (lat. duas tantum res anxius optat, panem et circenses).

Väl att märka var denna romerska upptagenhet vid mat och underhållning inget nytt för Juvenalis epok. Taktiken att ta initiativ till storskaliga matutdelningar och framförande av skådespel för folkets höga nöjes skull växte fram under 100-talet f.Kr., som en följd av att Rom vid denna tid utvecklades till en jättestad med idel fattiga medborgare, samtidigt som de rika senatorerna tävlade om att vinna folkets gunst i samband med ämbetsval.