X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Den verklige Tristan skall ha varit en skotsk prins som hette Drust, Talorcs son. Stämmer det? – undrade en frågeställare för någon månad sedan.

I de medeltida sagorna om kung Artur och riddarna kring runda bordet uppges att Tristan, välkänd för den i operavärlden odödliga kärlekshistorien med Isolde, var en ädling från Cornwall. Han skall ha varit nära besläktad med landets kung Mark. Denne riddarhjälte dyker först upp i nordfransk och bretonsk tradition på 1100-talet, varefter historien broderades ut under påföljande sekler. Frågan är alltså om det finns en betydligt äldre historisk bakgrund till sagogestalten.

En stundom anförd möjlighet är att, som frågeställaren är inne på, blicka mot Skottland. I en piktisk krönika, troligen nedtecknad på 900-talet och sedan länge förlorad så när som på en kungalista, förekommer namnet Drest, som även kan stavas Drust. Den latinska formen Drustanus liknar Tristanus/Tristan så mycket att vissa har antagit att det finns ett samband. Om ett sådant verkligen existerar kan historien om Tristan ha spritts över den brittiska övärlden till Bretagne och vidare till Frankrike. Namnet dyker dock upp även i andra sammanhang, till exempel i ett dokument från Sankt Gallen i nuvarande Schweiz i början av 800-talet, varför vi inte nödvändigtvis behöver leta efter en piktisk kung eller prins för att hitta en original-Tristan.

De som inte tror på ett skotskt ursprung brukar hålla fast vid den medeltida legendens fokusering på Cornwall. Det finns faktiskt en sten (”Tristanstenen”) i Cornwall, möjligen från 400-talet eller 500-talet, var latinska inskrift lyder DRVSTANVS HIC IACIT / CVNOMORI FILIVS, ”Här vilar Drustanus / Cunomorus son”. Enligt 1500-talsförfattaren John Leland har det tidigare funnits en tredje rad: CVM DOMINA OUSILLA (”med fru Ousilla”). Huruvida Lelands uppgift är med sanningen överensstämmande är omöjligt att avgöra, men det ger sig självt att raderna har resulterat i vidlyftiga spekulationer om huruvida Drustanus, Ousilla och Cunomorus är identiska Tristan, Isolde och eventuellt kung Mark.

Väl att märka är allt detta lösa spekulationer. Tidsavståndet mellan de tidigmedeltida Drest- och Drustanusfigurerna och den legend som vi möter på 1100- och 1200-talen är alldeles för stort för att en identifiering skall vara möjlig.