X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Är det klarlagt att Göbekli Tepe är runt 12 000 år gammalt, som det nu står överallt i fakta och filmer på youtube? – Frågan trillade in i min mejlbox för några månader sedan, och det är hög tid att jag tar mig an den.

Göbekli Tepe (”Isterbukskullen”) är namnet på en kulle (tell) i södra Turkiet som sedan mitten av 1990-talet varit en viktig arkeologisk utgrävningsplats. Det som gjort platsen till en sensation är, alldeles som impliceras av frågan, dess ovanligt höga ålder. De monument som tyska arkeologer frilagt på Göbekli Tepe stammar från 9000-talet, 8000-talet och 7000-talet f.Kr. Utvärderingarna ger vid handen att platsen besöktes och var i bruk – gissningsvis för rituella syften – under två kronologiska faser. I den första fasen restes hundratals pelare, ca fem-sex meter höga, i ett tjugotal cirklar. Långt senare, i den andra fasen, restes betydligt mindre pelare i rektangulära rum. Till de mest intressanta fynden hör de reliefer och skulpturer som påträffats, bland av ett krokodilliknande djur, vilka är överraskande skickligt gjorda. När Göbekli Tepes pelare restes var jordbruk och boskapsskötsel ännu inte introducerade i Främre Orienten, varför det är rimligt att anta att de människor som var ansvariga för bygget och konstverken var jägare och samlare.

Forskarna är osäkra på hur långt tillbaka i tiden platsen verkligen har utnyttjats. Ovanstående angivelse skall tas för vad den är: en uppskattning baserad på fynd som gjorts i de blott fem procent av fornminnet som man hunnit gräva ut. Det är alltså fullt möjligt att vi så småningom måste omvärdera Göbekli Tepe och att platsen är ännu äldre än vi idag har skäl att tro, men redan i nuläget gäller den för att vara den äldsta kända kultplatsen på jorden.