X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Varför använde SS dödskallen som symbol? Var det något som Himmler hittade på, eller har dödskallen djupa rötter i tysk militär tradition?

Totenkopf-symbolen var ingen SS-innovation. Tecknet med dödskalle och korslagda ben har använts i hundratals år, minst, och är, som flertalet läsare av bloggen säkert vet, ännu mer förknippad med sjöröveri än med SS. Inom den tyska militären kan symbolen spåras åtminstone till mitten av 1700-talet, då Fredrik den store brukade den som emblem inom preussiska kavalleriet, närmare bestämt som symbol för husarregementen. Under Napoleonkrigen började även soldater från Braunschweig bära Totenkopf-symbolen. Det är lätt att hitta bilder av tyska officerare från 1800-talet och första världskriget, långt innan någon kom tanken att grunda SS, som stolt visar upp sig med dödskallesymbol.

Under Weimarrepublikens tid bars Totenkopf av åtskilliga militanta tyskar, både inom frikårer och i reguljära trupper, framför allt som tecken på kontinuitet med det förflutna. Det var i detta skede som även det nygrundade SS tog symbolen till sig, uppenbarligen på initiativ av Julius Schreck, ledaren för Hitlers livvakt.

Det bör påpekas att SS inte var ensamma om att bära Totenkopf i Tredje riket. Emblemet kunde även beskådas på enheter inom tyska armén och flygvapnet. Lägg därtill att liknande symboler i modern tid har brukats av enheter inom bland annat italienska, polska, brittiska, australiska och sydkoreanska armén, liksom av vissa bataljoner inom amerikanska marinkåren. Att vi trots detta ideligen förknippar symbolen med SS beror på att det är så vi brukar se den i filmer och tv-serier om andra världskriget.