X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Varifrån kommer uttrycket might makes right (”makt ger rätt”)? Har det med darwinism att göra eller är det äldre än så? Rör det sig om moral eller cynism?

Might makes right (”makt ger rätt”, eller i en annan populär ordalydelse: ”makt är rätt”) är en sentens som ofta används som uttryck för den socialdarwinism som växte fram i västvärlden under andra hälften av 1800-talet – tanken att den anpassningsbare inte bara överlever utan har rätt att ta makten och skapa moraliska koder för hur världen skall styras. Liknande idéer fanns dock långt före 1800-talet och är belagda redan under antiken, till exempel i det latinska uttrycket vae victis, ”ve de besegrade”. Den grekiske historieskrivaren Thukydides för ett sådant resonemang i sitt verk om det peloponnesiska kriget, men utan att använda exakt de ord som förekommer i 1800-talets språkbruk: ”de starka gör vad de kan och de svaga lider vad de måste lida”. I Staten låter Platon sofisten Thrasymachos ställa sig bakom idén att ”rättvisa är inget mer än den starkares vilja”.

Om vi begränsar sökandet till 1800-talet finner vi att uttrycket might makes right dyker upp år 1846, före socialdarwinisternas intåg på scenen. Upphovsman var den amerikanske pacifisten Adin Ballou, som inte höll med om sentensen men menade att världens härskare numera i praktiken använde sig av den.