Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Varifrån kommer kaffet ursprungligen? Är det något turkarna uppfann, eller är det en etiopisk dryck? Eller en jemenitisk? I böcker och broschyrer står det allt möjligt om saken.

Kaffets ursprung är omsvärmat av myter som vi bör ta med stora nypor salt, men det är ett faktum att de araber som berättade myterna i de allra flesta fall förlade handlingen till Etiopien. Det berättas att en jemenitisk sufier färdades i landet och noterade att särskilt livfulla fåglar åt av speciella bär. När han själv smakade bären fylldes även han av energi. Andra legender länkar kaffet till den jemenitiska staden Mocka, där folk tidigt skall ha tagit drycken till sig. Ytterligare andra legender förknippar det äldsta rostade kaffet med etiopiska kloster, där drycken lär ha upptäckts av en slump. Ingen av dessa historier kan dock verifieras. Analyser av växten har inte gett avgörande bevis på varifrån den stammar, men de flesta som uttalar sig i frågan brukar mena att oromofolkets förfäder i Etiopien sannolikt var de första som utvecklade en fallenhet för kaffe.

Senast på 1300- eller 1400-talet hade araberna i Jemen börjat importera bönor från Etiopien, anlagt egna odlingar och införlivat kaffet med sin kultur. Från hamnstaden Mocka spred sig kaffedrickandet norrut. På 1500-talet var kaffet välkänt i hela Främre Orienten och spred sig vidare till Balkan och Italien. Arabernas roll som förmedlare av drycken framgår av själva ordet kaffe, som kan härledas från arabiskans qahwa, vilket i sin tur inspirerade till turkiskans kahve.