X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur gammalt är spelet/tortyrmetoden rysk roulette? Går dess rötter tillbaka till tsarens Ryssland eller är det ett 1900-talsfenomen?

Det är lätt att hitta uppgifter om att rysk roulette uppfanns just i tsarens Ryssland, men bevisen är obefintliga. Det enda som påminner om en rysk roulette i äldre rysk kultur är, mig veterligen, en historia i Michail Lermontovs roman Vår tids hjälte (1840) i vilken en officer slår vad om huruvida en slumpvis utvald pistol är laddad eller inte, varefter han plockar upp en och skjuter. Men dels rör det sig om en påhittad historia, dels kan man inte spela roulette med en pistol, dels framställs officeren som excentrisk – inte som en typisk representant för sin klass och sin era. Av detta skäl kan vi inte använda romanen som källa till rysk roulette i ryska officerskretsar.

Under alla omständigheter kan företeelsen inte ha uppkommit förrän revolvern blivit så spridd att grundförutsättningen för spelet/tortyrmetoden existerade. I teorin lär amerikaner ha kunnat använda Colts 1830-talsrevolvrar, men det är föga sannolikt att något hände innan vapnet började tillverkas i större omfång på 1860-talet, som en följd av amerikanska inbördeskriget. Den stora spridningen av revolvrar över världen ägde rum efter krigets slut 1865, då vapnet även blev vanligt i Ryssland.

Att möjligheten fanns innebär emellertid inte att ryssarna verkligen började spela rysk roulette just då. Jag har inte hittat uppgifter om saken annat än i modern skönlitteratur, och dem kan vi lämna därhän. Om folk i bloggens läsekrets har tillgång till trovärdig information om det tsarryska spelandet är de välkomna att höra av sig.

Första gången rysk roulette nämns är, såvitt jag vet, i novellen ”Russian Roulette” av Georges Surdez, som publicerades i en amerikansk tidskrift så sent som 1937. Här berättas en historia om att ryska officerare i Rumänien under första världskriget brukade spela spelet. Eftersom det rör sig om fiktion kan vi inte utgå från att uppgiften stämmer, men den visar åtminstone att företeelsen var känd på 1930-talet. Därefter börjar referenserna dugga tätare, men länge främst i skönlitteratur och film. Under andra hälften av 1900-talet började folk bevisligen dö av rysk roulette, något som inte kan bevisas för äldre epoker.