X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I sjöröveriets historia förekommer ofta hänvisningar till drömmen om att kapa den spanska silverflottan. Från hamnar på latinamerikanska fastlandet forslades väldiga mängder silver till Sevilla för att bekosta den spanska monarkins krig. Lyckades någon pirat komma över detta byte?

Ja, så skedde faktiskt, framför allt eftersom silverflottan långt ifrån alltid var så väl bevakad som den borde ha varit. Den mest ryktbara kapningen ägde rum utanför Kuba år 1628. Mannen bakom triumfen var holländare och hette Piet Pieterszoon Hein (han var var anfader till den danske författaren, matematikern och konstnären Piet Hein, d. 1996).

Piet Pieterszoon Hein föddes i Delfshaven, idag en del av Rotterdam, år 1577. Fadern var sjökapten och den unge Piet gick till sjöss i tonåren. Efter att ha tillfångatagits av spanjorerna tjänade han i omkring fyra år som galärslav. Hein utväxlades mot spanska fångar men satt på nytt i spansk fångenskap mellan 1603 och 1607. Under dessa resor lärde han känna de västindiska farvattnen väl. Åter på fri fot anslöt han sig till det nederländska ostinidiska kompaniet, reste till Asien och avancerade till kapten. Under några år kring 1620 tvingades han tjäna under venetiansk flagg men återvände landvägen och blev efter hemkomsten en ansedd medlem av Rotterdams styrande elit.

Efter 1623 blev Hein en av Atlantens mest fruktade män. I egenskap av viceamiral i nederländska västindiska kompaniet utvidgade han det pågående kriget mot spanjorerna till Amerika och Afrika. Han angrep upprepade gånger Brasilien och genomförde en misslyckad räd mot Luanda. Under en expedition till Brasilien 1627 erövrade han ett trettiotal portugisiska handelsfartyg och tog rikt byte. Dessa expeditioner har gjort att Hein ofta brukar framhållas som en av epokens mest ökända pirater, men det är mer korrekt att beteckna honom som kapare, det vill säga en legitim sjörövare som agerade med myndigheternas och handelskompaniets fulla stöd.

Piet Heins största bedrift ägde rum 1628, då han satte segel över Atlanten tillsammans med kompanjonerna Witte de With och Hendrick Lonck. Senare anslöt sig även en eskader under Joost Banckert. Målet var att erövra silverflottan. Ryktet om expeditionen nådde fram till Venezuela innan skeppen i denna del av det spansk-amerikanska väldet hade avseglat mot Europa, varför de undvek att segla in i fällan. Men de skepp som avseglade från Mexiko hann inte varnas. Mitt i natten erövrade Hein en galeon genom ett överraskningsanfall. Nio mindre handelsfartyg kapitulerade utan strid, två skepp hanns ikapp på havet och fyra galeoner trängdes in i Matanzasbukten vid Kuba. Efter inledande eldgivning kapitulerade spanjorerna och överlämnade ett osannolikt rikt byte till Hein, vars egna förluster var obetydliga. De spanska besättningarna sattes iland med tillräckligt mycket förnödenheter för att kunna klara av en marsch till Havanna.