Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Ordet i rubriken torde vara ett av världens mest spridda skällsord. Stämmer det att det började användas redan i det antika Grekland?

Ja. Ordet idiot kommer av grekiskans idiotes, som kan översättas med ”privatman”, ”individ” och i förlängningen ”en person som saknar yrkeskunskaper”. Det stammar i sin tur från idios (”privat”). När man spårar en länk mellan dagens och antikens bruk av termen är det särskilt Athen på 400- och 300-talen f.Kr. som kommer i fokus. Den athenska demokratin byggde på att alla manliga athenska medborgare verkligen ställde upp och gjorde sin politiska plikt i domstolar och folkförsamlingar. Man hade inget till övers för medborgare som ignorerade detta och drog sig undan eftersom de var ointresserade av offentliga angelägenheter, det vill säga agerade som nutidens soffliggare. En sådan idiotes, som prioriterade den privata sfären före den offentliga, uppfattades som ett förvuxet barn som inte lärt sig vad som förväntades av en utbildad athenare.

Från denna ursprungliga betydelse utvecklades begreppet med nya konnotationer. Från att ha haft bibetydelsen ”självisk” och ”icke-ansvarstagande” fick det även betydelsen ”dum” och ”talanglös”. Utvecklingen skedde även i det latinska språket, som övertog denna och många andra grekiska termer. Latinets idiota betydde ursprungligen ”vanlig person” och i ett senare skede ”okunnig person”. Denna betydelse övertogs under medeltiden av andra språk, som engelska och franska, och har därefter spritt sig över världen.