Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

…och om folk vill tro på den, kommer du till och med att tro på den själv.” Alternativt: ”om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning”. Vem sade det? Stämmer det att det var Joseph Goebbels? I vilket av hans tal förekommer sentensen?

Alla tycks tro att det var Goebbels som yttrade de ryktbara orden, eftersom de rimmar väl med hur han skötte sitt jobb som propagandaminister. Ända sedan 1940-talet har han tillskrivits denna och liknande meningar. Faktum är dock att orden inte förekommer i några kända Goebbelstexter och Goebbelstal. Bristen på belägg gör att vi blir så illa tvungna att frikänna nazisten ifråga när det gäller just denna moraliska försyndelse.

Det saknas inte andra kandidater. Jag har sett hänvisningar till så olika figurer som Lenin och William James, men utan att kunna finna en allmänt accepterad första upphovsman. Att det likväl brukar vara tyska nazister som kommer på tal när meningen citeras beror sannolikt på att sentensen har blandats ihop med en propagandateknik, refererad till som ”den stora lögnen”, som först diskuterades av Adolf Hitler i Mein Kampf. Hitler konstaterade att en stor lögn fungerade bättre än en liten, eftersom få människor var beredda att acceptera att man verkligen kunde ljuga så grovt som storlögnare gjorde. Som exempel anförde Hitler att de tyska judarna och marxisterna ljög ihop en historia om att Tysklands nederlag i första världskriget berodde på den tyska militärledningen under Erich Ludendorff. Väl att märka är den idag vedertagna uppfattningen att Hitler hade fel och att nederlaget verkligen berodde på att den tyska militären var svagare än dess motståndare.

Under andra världskriget vidareutvecklade Joseph Goebbels teorin om ”den stora lögnen”. I januari 1941 konstaterade han, i en artikel om ”Churchills lögnfabrik”, att hemligheten bakom den engelska härskartekniken var att man, om man ljög, skulle ljuga rejält och bre på lögnen ordentligt, även om man därmed riskerade att verka löjlig. Denna analys var det närmaste Goebbels kom ovanstående citat.