Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I början av Hollywoodfilmer kan man se ett rytande lejon och mottot Ars gratia artis, ”Konsten för konstens egen skull”, i en ring runt lejonet. Vilken gammal romare yttrade detta först?

Ingen, åtminstone ingen vi känner till. Den latinska devisen, som mycket riktigt används av filmbolaget MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), är en översättning av franskans l’art pour l’art. Mottot uppkom och spred sig i 1800-talets Europa, särskilt i Frankrike, och användes av de författare och konstnärer – i synnerhet romantiker och symbolister – som motsatte sig idén att konsten skulle ha en funktion utöver den rent konstnärliga, till exempel göra folk till moraliskt bättre människor eller på annat sätt bidra till samhällets utveckling. Konsten var sig själv nog.

Uttrycket förknippas med Théophile Gautier (1811–1872), som gjorde det berömt genom sin verksamhet i tidskriften L’Artiste, som han var redaktör för från och med 1856. Däremot är det tveksamt om Gautier även uppfann det. På hans tid hade mottot redan använts av andra skriftställare, bland annat filosofen Victor Cousin. Även i Edgar Allan Poes essäer förekommer liknande formuleringar.