Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I historieböcker påstås nästan alltid att de kristna korsfararna miste sin sista hållpunkt i Mellanöstern år 1291, när muslimerna återtog staden Acre. Lyckades de inte hålla sig kvar i  någon svårintaglig fästning längre än så?

Jo, det gjorde de. Den sista korsfararfästningen i Heliga landet var det svårintagliga Ruad, dagens Arwad i Syrien, som de kristna höll fast vid även efter det att kungariket Jerusalem mist alla fastlandsbesittningar. Meningen var att Ruad skulle fungera som brohuvud för nya korståg, som skulle återta de förlorade områdena. Ett sådant försök genomfördes faktiskt år 1300, då omkring 600 män – tempelherrar, johanniter och soldater underställda kungen av Cypern – anlände till ön och började genomföra räder mot muslimska utposter i Tortosa. Avsikten var att de skulle förena sig med mongoliska trupper från ilkhanatet i Iran i en aktion mot de gemensamma fienderna, men när inga mongoler dök upp återvände korsriddarna hem – några av dem blev dock kvar på Ruad. Påven överlät i detta läge ön till tempelherrarna, vars garnison kom att bestå av drygt 1 000 man.

För att en gång för alla bli av med hotet från de kristna trupperna började mamlukerna i Egypten belägra Ruad 1302, och bristen på förstärkningar gjorde till slut tempelherrarnas situation ohållbar. Fästningen föll i september samma år.

Jag besökte Arwad för några år sedan, före inbördeskriget, och kunde konstatera att öns gamla fästning fortfarande stod kvar och kunde besökas som turistmål. Hur mycket av den som går tillbaka på korsfararnas fort må dock vara osagt. Ruad användes som militära stödjepunkt även i senare skeden av historien.