Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

För drygt en månad sedan fick jag en fråga om hitlerhälsningens ursprung. ”Den s.k. hitlerhälsningen går vad jag förstår tillbaka till romarriket. Vad fyllde den för funktion i romarriket? Var den samma slags hälsning som när vi vinkar till varandra eller var det någon slags honnör?”

Den hälsning som avses i frågan är den som brukar kallas ”romersk hälsning”, och den påminner mycket riktigt en hel del om hitlerhälsningen, vilket inte är en slump. Armen skall hållas framåt med handflatan nedåt – ibland anges att armen skall vara parallell med marken, ibland att den skall resas snett uppåt (som i hitlerhälsningen). Problemet är att ingendera hälsningen verkligen var romersk. Det saknas referenser till ”romersk hälsning” i antika texter, och hälsningen är inte avbildad i något antikt skulpturverk. Såvitt vi vet tycks hälsningen ha introducerats så sent som i slutet av 1700-talet, när nyklassicismen imiterade och vidareutvecklade romerska konstformer. Den första avbildningen av en ”romersk hälsning” är den ryktbara franska målningen Horatiernas ed (fr. Le Serment des Horaces, 1784, idag på Louvren) av Jacques-Louis David. Här avbildas tre bröder som med snett uppåtsträckta armar svär en ed på sina svärd, som fadern håller inför dem, att de skall försvara Rom intill döden.

Davids målning gjorde motivet populärt. Han använde det även i andra konstverk, och under det sekel som följde blev hälsningen alltmer förknippad med det antika Rom. Många tog den till sig. Mellan 1892 och 1942 användes hälsningen, refererad till som Bellamy salute, i USA i samband med att man svor trohet till fanan (Pledge of Allegiance); Franklin D. Roosevelt ändrade gesten till att bli en rörelse med handen över hjärtat.

Bruket av ”romersk hälsning” ökade ännu mer i de tidiga stumfilmer som gick upp på biograferna i början av 1900-talet. Den italienske diktaren och patrioten Gabriele d’Annunzio inspirerades nu till att använda hälsningen under sin ockupation av Fiume 1919, vilket i sin tur ledde till att de italienska fascisterna införlivade hälsningen med sina offentliga ritualer i början av 1920-talet. I nästa skede, 1926, lånade de tyska nazisterna gesten och förvandlade den till hitlerhälsning (ty. Hitlergruß). Även andra fascistiska och allmänt högervridna rörelser under mellankrigstiden anammade hälsningen. Idag är dock ”romersk hälsning” förbjuden i lag i både Tyskland och Österrike.