X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

På kartor över Europa och Asien på mellankrigstiden kan man se en liten stat mellan Mongoliet och Sibirien som heter Tannu Tuva. Vad var detta för statsbildning? När försvann den från kartan?

Tannu Tuva hette egentligen Folkrepubliken Tannu Tuva och existerade mellan 1921 och 1944. Det var en sovjetisk satellitstat som i praktiken styrdes av Moskva och vars formella självständighet endast erkändes av Sovjetunionen och Mongoliet.

Före första världskriget hade området lytt under Kina, men sedan både det kinesiska och det ryska kejsardömet fallit hamnade hela regionen i ett maktvakuum. Kommunisterna tog kontroll över området i januari 1920, och med stöd av Ryssland utropade de en folkrepublik som fick namnet Tannu Tuva (Tannu är namnet på en bergskedja). Genom ett avtal 1926 erkände grannländerna Sovjetunionen och Mongoliet den nya statsbildningen.

Till en början uppvisade Tannu Tuvas ledning tendenser som gick stick i stäv med vad vi brukar förknippa med sovjetisk politik. Den förste tuvinske premiärministern Donduk Kuular gjorde buddhismen till statsreligion och sökte begränsa immigrationen från Ryssland/Sovjetunionen. Det skulle han inte ha gjort: 1929 störtades Kuular och blev senare avrättad. Därefter rättade sig Tannu Tuva i det stalinistiska ledet. En tredjedel av medlemmarna i det tuvinska kommunistpartiet rensades ut och en kampanj inleddes för att krossa både buddhism och schamanism – de 25 lamakloster som fanns 1929 hade två år senare reducerats till ett enda. De nya ledarna sökte också införa jordbrukskollektiv som ersättning för den traditionella boskapsuppfödningen, men på denna punkt led regimen nederlag.

Slutet för den lilla statens självständighet kom under andra världskriget. På hösten 1944 sändes en formell begäran från det tuvinska parlamentet till Moskva, i vilken man framförde önskemål om att få bli upptaget i Sovjetunionen. Stalin hade inget emot detta, och begäran bifölls den 11 oktober. Området behöll dock sitt självstyre, och idag är det känt som den ryska delrepubliken Tuva, med Kyzyl som huvudstad.