X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Det sägs att kejsar Konstantin den store, kort tid innan han besegrade sin motståndare Maxentius och säkrade makten över Rom, såg ett kors i skyn med den latinska texten in hoc signo vinces, ”i detta tecken skall du segra”. Konstantin lydde rådet, med följd att han i sinom tid blev den förste kristne kejsaren över det romerska riket. Hur gammal är denna historia? Finns det någon sanning i den?

Troligen inte, är svaret på den sista frågan, även om det är fullt möjligt att Konstantin använde kristna (och andra) fälttecken under sina krig. Liknande berättelser om gudomliga järtecken är legio i historien, och de har i många fall bevisligen bättrats på rejält av eftervärlden. I Konstantin den stores fall fanns det dessutom en stark tendens i 300-talets kristna litteratur: man strävade efter att få honom att framstå som en kristen idealkejsare, trots att han i själva verket lät döpa sig i ett sent skede av livet. Konstantins kristendom sköts successivt allt längre tillbaka i kejsarens liv.

Upphovsmannen till citatet är okänd, men vederbörande hade sannolikt inspirerats av kyrkohistorikern Eusebios av Caesarea (d. ca 340), som berättar en liknande historia om Konstantin. Enligt Eusebios skall kejsaren vid ett icke närmare specificerat tillfälle under kriget mot Maxentius ha sett en grekisk text i skyn: en touto nika (”i detta, segra”). Konstantin förstod inte innebörden i budskapet, men det klarnade sedan Kristus uppenbarat sig för honom i en dröm och övertygat kejsaren om det förnuftiga i att föra ett kristet fälttecken. En liknande historia berättas av nordafrikanen Lactantius (d. på 320-talet), en kristen skribent som också var Konstantins rådgivare. Lactantius skriver dock inget om ett specifikt skrivet budskap i skyn, bara att Konstantin under natten före det avgörande slaget mot Maxentius drömde att han borde använda Guds symbol på sköldarna. Exakt vilken symbol Konstantin skall ha nyttjat är okänt, men att döma av Eusebios skildring torde det ha varit Chi-Rho-symbolen, det vill säga ett P genomkorsat av ett X, symboliserande de två första bokstäverna i det grekiska ordet för Kristus, Christos:☧.