Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Varifrån kommer uttrycket ”så förgår all världslig ära”, på latin sic transit gloria mundi? Meningen citeras då och då, med andemeningen att inget är beständigt, att förändring är den enda konstanten. Är det något som en antik filosof hittade på, eller är det ett modernt yttrande som har klätts i latinsk språkdräkt?

Uttrycket är inte känt från antiken utan kan tidigast beläggas under medeltiden. Från denna tid – okänt exakt under vilket århundrade – till 1963 brukade en ceremonimästare upprepa meningen tre gånger i samband med att en ny påve installerades i Peterskyrkan, med det inledande tillägget Sancte Pater, ”Helige Fader”. Poängen var densamma som när romerska triumfatorer under antiken fick höra memento mori, ”kom ihåg att du är dödlig”: påven skulle inse alltings förgänglighet och bevara sin ödmjukhet. Senare påvar har avstått från kröningen med tiara och därmed även från de ceremonier som involverade formeln.

Det är alltså främst inom katolska kyrkan som meningen har varit känd i äldre tid. Därifrån har den under 1800- och 1900-talen plockats och återanvänts i mängder av sammanhang.