Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Alla som varit i Visby vet att stadens gamla slott, Visborg, inte längre existerar. Ruiner av murarna finns visserligen vid södra ringmuren, men av de gamla tornen och salarna återstår inget. Varför?

Svaret är att söka i 1600-talets många krig mellan Sverige och Danmark. Svenskarna övertog det illa medfarna slottet efter freden i Brömsebro 1645, men danskarna återtog det i maj 1676. I syfte att försvåra ett svenskt återerövrande lät de danska ockupationsstyrkorna reparera och kraftigt förstärka Visborg under de år som följde. Om detta arbete fått fortsätta skulle borgen sannolikt ha stått kvar än idag, antingen som en pampig och restaurerad turistmagnet (som i fallet med Kalmar slott) eller som en romantisk ruin (som i fallet med Borgholms slott). Men danskarna kom på andra tankar. När det 1679 blev uppenbart att Gotland måste återlämnas till Sverige i samband med den stundande freden beslöt regimen i Köpenhamn att riva ned slottet hellre än att överlämna hela härligheten till arvfienden i Stockholm. Mellan juli och september 1679 demolerade danskarna hela Visborg, bland annat genom sprängning.

Det fanns en teoretisk möjlighet för svenskarna att bygga upp slottet igen, men alla dylika planer omintetgjordes när generalguvernör Johan Cedercrantz lät anlägga kalkugnar vid ruinerna och använda vad som återstod av ruinen till att göra kalk.

Det bör tilläggas att namnet Visborg fick en renässans i slutet av 1800-talet, sedan prins Oscar gift sig med en icke-kunglig kvinna och därför miste arvsrätten till tronen. Hans morbror, storhertig Adolf av Luxemburg, förlänade honom titeln i april 1892. Eftersom Oscar tidigare hade fått titeln ”hertig av Gotland” var det inte märkligt att hans nya titel blev ”greve af Wisborg” (fr. comte de Wisborg). Därefter har flera icke-kungliga medlemmar av ätten Bernadotte burit samma titel.